46,6 millioner i årets første kvartalsavregning

TONO har nå avregnet TONO 46, 6 mill kroner i årets første ordinære kvartalsvise avregning. Du finner opplysninger om din avregning i TONOs webtjenester.

Avregningen kommer i første rekke fra områdene radio, TV, konsert, kino, utland, online og fremføring.  Kringkasting (radio og TV) utgjør det største området i kvartalsavregningen, og dreier seg samlet sett om ca 32 mill kroner.

Det avregnes også for bruk av TONO-repertoar i utlandet, med et samlet beløp på ca 6,5 millioner kroner denne gangen. Innen konsertområdet avregnes det 4,6 mill kroner, og det kommer også i underkant av 3 millioner onlinekroner ut til våre rettighetshavere via TONO.  Urfremføringer og kino er også områder som er avregnet denne uken. I tillegg avregnes det for onlineområdet og salg av fysiske formater via NCB, som TONO eier sammen med de andre nordiske forvaltningsorganisasjonene.

Du kan selv logge inn på våre webtjenester og få full oversikt over dine avregninger.