55, 3 millioner til låtskrivere i inn- og utland

I dag har vi gjennomført årets fjerde ordinære kvartalsavregning. Totalbeløpet er 55,3 millioner kroner. 29,5 millioner av disse går til norske TONO-rettighetshavere.

 / 10/12/2013 /

Avregningen omfatter kringkasting (norske radio og TV-kanaler) for 2. kvartal 2013, urfremføringstillegg og utenlandsavregning. Det er også gjort diverse etteravregninger innen alle områder.

I tillegg avregnes 21,9 millioner via NCB for områdene fonogram- og AV-produksjoner, samt digitale musikktjenester. Ulikheten i avregning til norske og utenlandske rettighetshaverer har sin bakgrunn i hva slags repertoar som er benyttet i perioden avregningen gjelder for.