55, 3 millioner til låtskrivere i inn- og utland

Avregningen omfatter kringkasting (norske radio og TV-kanaler) for 2. kvartal 2013, urfremføringstillegg og utenlandsavregning. Det er også gjort diverse etteravregninger innen alle områder.

I tillegg avregnes 21,9 millioner via NCB for områdene fonogram- og AV-produksjoner, samt digitale musikktjenester. Ulikheten i avregning til norske og utenlandske rettighetshaverer har sin bakgrunn i hva slags repertoar som er benyttet i perioden avregningen gjelder for.