58,4 millioner kroner i 2. kvartalsavregning

(Oslo, 14. juni 2013) Denne uken (uke 24) avregner TONO ca. 58, 4 millioner kroner til rettighetshavere i inn- og utland. Dette er den andre ordinære kvartalsavregningen i 2013.

 / 14/06/2013 /

Av beløpet som avregnes denne gangen går 30,4 prosent til TONO-rettighetshavere, mens det øvrige går til rettighetspersoner tilknyttet TONOs søsterselskaper i andre land.

 

I tillegg til ordinær juniavregning har vi avregnet sluttoppgjøret for kringkasting for 2012-fremføringer, som kommer i tillegg til avregningen som ble gjort på området for fjerde kvartal 2012. Utbetalingsgrensen er denne gangen satt til kr. 50, til forskjell fra den ordinære beløpsgrensen på kr. 250. Dette skyldes rydding i forbindelse med overgang til nytt økonomisystem.  (Til orientering: Beløpsgrense innebærer at de som normalt får avregninger under beløpsgrensen får pengene utbetalt straks akkumulerte beløp over flere perioder overstiger beløpsgrensen).

Vår oversikt over utbetalingen av avregninger viser for øvrig at norskandelen i de ulike TV- og radiokanalene varierer stort. Jo mer kommersiell kanal, jo lavere norskandel. Radio har generelt en høyere norskandel enn TV. NRK Folkemusikk (radio) og NRK Distrikts-TV  har de høyeste norskandelene med henholdsvis 91 og 91,5 prosent.  Gjennomsnittlig norskandel for alle de områder som er avregnet denne gang er 30,4 prosent.  Til sammenlikning var norskandelen for alle avregnede områder i 2012 50,4 prosent. Dette er ikke tegn på en nedgang i norskandel, men er resultat av at juniavregningen er dominert av kringkasting. I neste kvartal avregnes konsert og da blir norskandelen betydelig høyere. I tillegg var utlandsavregningen relativt liten i juni. Variasjonene henger delvis sammen med når vi får inn rapportert bruk, og når og hvordan vi rent administrativt avregner beløpene. TONO-rettighetshavere kan til en hver tid se saldo og alle bevegelser på sin medlemskonto på TONOs webtjenester. Her kan man også søke etter avregningsdata for enkeltverk på tvers av perioder og kategorier med detaljer om de enkelte fremføringene. TONO tar forbehold om eventuelle feil ved avregningen som skyldes forhold som ligger utenfor vår kontroll. Medfører en slik feil at en rettighetshaver har mottatt for mye i avregning, vil feilen bli korrigert ved motregning i neste utbetaling.

Fra media: Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, e-post: Medlemsrelaterte spørsmål til medlemsservice:  22 05 72 80 eller