63,4 millioner i årets første kvartalsavregning

TONO avregner i dag 55,9 millioner kroner til komponister, tekstforfattere og musikkforlag i inn- og utland. I tillegg avregnes 7,5 millioner kroner til TONOs medlemmer for bruk av musikken deres i streamingtjenester.

 / 16/03/2017 /
Radio og TV, fremføringer i utlandet og streaming er blant områdene TONO i dag avregner totalt 63,4 millioner for. 29,8 millioner av dette går til TONOs medlemmer.

Foto: istockphoto

TONO har i dag foretatt følgende avregninger: Fremføringer på norsk radio og TV i tredje kvartal 2016, fremføringer i utlandet, Netflix for fjerde kvartal 2015 og første kvartal 2016, Discovery-kanaler, Animal Planet og TLC for 2016, samt diverse etteravregninger, direkteavregninger og reguleringer. Avregningene for dette beløper seg til kr 55,9 millioner. Av dette går kr 22,3 millioner til medlemmer av TONO, kr 31,7 millioner går til rettighetshavere i utlandet, mens kr 1,9 millioner er reservert for foreløpig uidentifiserte rettighetshavere/musikkverk, uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer samt omtvistede rettigheter.

TONOs medlemmer får også vederlag for streaming, noe vi avregner via vårt datterselskap NCB (Nordisk Copyright Bureau). Denne NCB-avregningen er på kr 7,5 millioner, og omfatter Spotify for juli til oktober 2016 og Tidal for juni til oktober 2016.

Totalt sett innebærer nevnte TONO- og NCB-avregninger til TONOs medlemmer totalt 29,8 millioner kroner.

De medlemmer som har hatt registrert aktivitet på sin medlemskonto i TONO har i dag fått e-post om dette. Utbetaling skjer i uke 11. Husk at du som er TONO-medlem kan logge deg på Mitt TONO, og se saldo og alle bevegelser på din medlemskonto. Der kan du også søke etter avregningsdata for enkeltverk på tvers av perioder og kategorier med detaljer om de enkelte fremføringene, ta ut rapporter m.m. Er du medlem med spørsmål til avregningen, ta kontakt med medlemsservice på telefon 22 05 72 80 eller medlem@tono.no. Eventuelle reklamasjoner må være skriftlige, og sendes TONO innen 1. mai 2017.