Adm. dir Cato Strøms julehilsen

Når 2016 nærmer seg slutten kan vi igjen konstatere at TONO har fortsatt den gode veksten i medlemsmassen. Vi får rundt 1500 nye medlemmer i året, og har nå snart totalt 30 000 medlemmer. Det synes vi naturligvis er svært hyggelig.

 / 23/12/2016 /

Når 2016 nærmer seg slutten kan vi igjen konstatere at TONO har fortsatt den gode veksten i medlemsmassen. Vi får rundt 1500 nye medlemmer i året, og har nå snart totalt 30 000 medlemmer. Det synes vi naturligvis er svært hyggelig.

Vi kan også glede oss over at norsk musikk er på sterk fremgang i mange territorier, ja faktisk over hele verden. Dette viser seg tydeligst ved at utenlandske søsterselskap avregner større og større beløp til TONOs rettighetshavere. I fjor økte avregningene fra utlandet med 24%. Vi har tro på at denne trenden fortsetter.

Forslag til ny åndsverklov

2016 ble året da forslaget til ny åndsverklov så dagens lys. Regjeringen uttalte målsetting har vært at denne loven skal styrke rettighetshavernes stilling etter mange år med det vi mener er en ubalansert lovutvikling som ny teknologi og den nye rettighetsøkonomien har ledet til. Vi kan lese fra de avgitte høringssvarene at vedtagelsen av loven blir en kamp mellom ulike interesser – på den ene siden mediehusene og distributørene, på den annen side rettighetshaverne.

De store distributørene, Get, Canal Digital, Altibox, RiksTV og så videre spiller en stadig viktigere rolle i formidlingen av opphavsrettslig innhold. TONO mener at distributørene har et selvstendig ansvar overfor rettighetshaverne når de distribuerer opphavsrettslig innhold til sine kunder. Dette har ledet til at TONO måtte gå til rettslige skritt mot RiksTV for å få avklart hvorvidt de er ansvarlige overfor rettighetshaverne ved distribusjon av sine programmer. TONO vant en soleklar seier i Oslo Tingrett i juni dette året. RiksTV har anket dommen, som kommer opp i Borgarting Lagmannsrett i november 2017.

EU: Forslag til endringer i opphavsrettslige regler

Denne høsten har også EU-kommisjonen lagt frem forslag til endringer i de opphavsrettslige reglene. Norge vil som EØS-medlem bli bundet av disse når de blir vedtatt. Det er verdt å merke seg at EUs ”Copyright Package” inneholder forslag som vil kunne lede til at de store distributørene som YouTube, Facebook, Google med flere får et ansvar for det de distribuerer av opphavsrettslig beskyttet materiale. Dette har TONO og søsterselskapene, ikke bare i EU, men over hele verden, kjempet for i en årrekke. Endelig ser vi tegn til at byråkrater og politikere i Brussel ser de utfordringer som de store plattformene gir det kreative samfunnet. Dette skal ses på bakgrunn av at det er de kreative næringene som vokser sterkest i Europa. Det er her det skapes økonomi og arbeidsplasser  for unge mennesker. Derfor kan vi glede oss over at de foreslåtte reglene vil kunne ansvarliggjøre de store plattformene slik at rettighetshaverne kan motta vederlag for den omfattende bruken av deres musikk, film og annet opphavsrettslig beskyttet materiale.

I vårt hjemlige markeded kan vi glede oss over høy aktivitet særlig på konsertområdet. Det vil lede til hyggelige avregninger til medlemmene i tiden som kommer.

TONO benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god jul, og et godt, skapende nytt år i 2017!