Anmeldelse av verk – en påminnelse

Samtlige typer musikkverk kan anmeldes i E-anmeld, som vil komme i løpet av våren. Vi informerer her om hvordan medlemmene skal forholde seg til verksanmeldelse i mellomtiden.

 / 02/02/2009 /

Fra 1. januar 2009 skal det ikke lenger sendes inn noter, CDer etc. som vedlegg til verksanmeldelse. Det gjelder samtlige typer verk, inkludert arrangement av frie komposisjoner. Innsendte noter, CDer etc. vil ikke bli returnert. Dagens webtjeneste er aktiv helt frem til lanseringen av E-anmeld i løpet av våren, noe som betyr at verk med spilletid over 15 minutter inntil da vil måtte anmeldes på papir. Det samme gjelder anmeldelse av arrangement av frie komposisjoner. Vi har i dag lagt ut en ny versjon av papirutgaven av anmeldelsesskjemaet. Link til det nye skjemaet finner du . Merk at med lanseringen av E-anmeld bortfaller reglene om at slike verk må dokumenteres og anmeldes på papir. Med E-anmeld kan alle verk anmeldes elektronisk. Husk at tillatelse for bruk av eksisterende musikk og tekst er medlemmenes ansvar og at slik tillatelse må være i orden innen verket anmeldes til TONO. Les mer om disse reglene . Det er i forbindelse med de nye anmeldelsesrutinene innført en stikkprøveordning der et utvalg verk rutinemessig blir plukket ut, og hvor det blir sendt et krav om at verksdokumentasjon på de utvalgte verkene ettersendes. Denne ordningen er opprettet for å sikre at anmeldte verker har verkshøyde i henhold til TONOs fordelingsplan, og for å sikre at det ikke har blitt benyttet eksisterende musikk/tekst uten tillatelse.  Dersom TONO ikke mottar ønsket dokumentasjon etter en satt frist, vil anmeldelsen bli avvist. IPI-nummer er ditt internasjonale identifikasjonsnummer og brukes av TONO-selskaper verden over. Alle medlemmer kan finne sitt IPI-nummer under under menypunktet Medlemsprofil ved å logge seg inn på TONOs webtjenester. De som ble medlem i 2008 eller senere fikk opplyst dette nummeret i opptaksbrevet. Det er nå mulig å sikre korrekt identifikasjon i verkregistreringen ved å oppgi IPI-nummer for rettighetshaverne. Dette kan være spesielt nyttig ved anmeldelse av verk hvor enkelte rettighetshavere er medlem av utenlandske søsterselskaper til TONO. Til dere som benytter MAC og har problemer med dagens webtjeneste kan vi si at E-anmeld ikke vil ha disse problemene, men at dere beklagligvis må anmelde på papir inntil E-anmeld er på plass.