Årets største fakturautsendelse fra TONO

Virksomheter har stor nytte av å bruke musikk for å gjøre seg attraktive for sine kunder. I disse dager får oppunder 10 000 av TONOs kunder tilsendt faktura for lisens for 2017. Pengene blir viktige inntekter for de som skaper musikken.

 / 10/03/2017 /

Virksomheter har stor nytte av å bruke musikk for å gjøre seg attraktive for sine kunder. I disse dager får oppunder 10 000 av TONOs kunder tilsendt faktura for lisens for 2017. Pengene blir viktige inntekter for de som skaper musikken.

Foto: istockphoto

Bakgrunnsmusikk skaper stemning, og for virksomheter og organisasjoner som bruker dette i offentlige sammenhenger oppnår med musikken et konkurransefortrinn man ellers ville ha gått glipp av. TONO forvalter musikkverkene til nesten 30 000 medlemmer, samt deres kolleger (komponister, tekstforfattere og musikkforlag) i andre land, totalt mer enn 2,5 millioner opphavere.

Musikklisens for 2017
I disse dager sender vi ut oppunder 10 000 fakturaer. Fakturaene gjelder musikklisens for 2017. Med betalt TONO-lisens kan alle disse virksomhetene spille all verdens musikk i sine kundelokaler. TONO er det eneste selskapet i Norge som kan gi en så omfattende lisens. De virksomhetene som nå får TONO-faktura er serverings- og utesteder, lag og foreninger, klubber, idrettslag, overnattingssteder som hoteller, pensjonater og campingplasser, industrivirksomheter, butikker, klesforretninger, skoforretninger, varehus og kjøpesenter, frisører, massasjestudioer, helse-, kropp-, og velværevirksomheter, treningssentre, større kjeder, forbund, paraplyorganisasjoner, politiske partier og eventbyråer.

Grunnlaget
Bakgrunnen for TONOs virksomhet er Åndsverkloven paragraf 2. Når komponister, tekstforfattere og musikkforlag inngår forvaltningsavtale med TONO eller våre mange titalls søsterselskap over hele verden overlater disse rettighetshaverne til deres forvaltningsselskaper å gi tillatelse til bruk i det offentlige rom på deres vegne. Tillatelsen gis mot betalingen av TONO-vederlaget. TONOs kostnadsprosent i 2015 var 14,33%, det resterende ble betalt ut til rettighetshavere i inn- og utland.

Har du mottatt faktura og har spørsmål til denne, så ta kontakt med TONOs markedsavdeling på telefon 22 05 72 00 eller marked@tono.no.

Ta gjerne også en titt på denne snutten, hvor Audhild og Andreas i TONO går gjennom «the basics» om TONO.