Arne Nordheim gravlegges fra Oslo domkirke 16. juni

Arne Nordheim gravlegges fra Oslo domkirke 16. juni på statens bekostning.

 / 09/06/2010 /

PRESSEMELDING 08.06.2010Statsministerens kontor