Gronland-kirke_Foto_KDØ_web
 © Kristian Dugstad / TONO

Arrangerer dere konserter i kirken?

Rettighetsorganisasjonen TONO og KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter har fremforhandlet en avtale som gjør at menigheter i Den norske kirke kan fremføre all verdens musikk på kirkekonserter - og samtidig spare tid og penger.

I tillegg til at musikk er en viktig del av gudstjenester og seremonier arrangerer også mange menigheter kirkekonserter. Det gjør menighetene til konsertarrangører, og dermed må de etter åndsverkloven §3 ha tillatelse til fremføringene fra komponistene og sangtekstforfatterne.

TONO gjør dette enkelt! Med én TONO-tillatelse per fellesråd kan menighetene bruke et helt verdensrepertoar av musikk, og vite at de har rettighetene i orden. Hvis fellesrådet i tillegg tar kontakt med TONO og ber om en «KA-avtale» er det både tid og penger å spare:

Her er fordelene ved TONOs «KA-avtale»:

  • De fleste fellesråd kan betale en fast årlig sum basert på innbyggertallet i kommunen, og dermed ha tillatelsen i orden. Prisen vil for mange menigheter være lavere enn TONOs vanlige konserttariff.
  • Menighetene sparer tid og ressurser ved å ha én tillatelse for hele året.
  • Domkirkesokn og sokn som arrangerer mer enn 75 konserter i året fortsetter å betale individuelt vederlag for hver konsert, men får en rabatt på 25 prosent i forhold til ordinær konserttariff.

Les og last ned hele avtalen her!

Ta kontakt

Har dere spørsmål – eller vil inngå avtalen for deres menighet? Ta kontakt med TONO på marked@tono.no eller ring oss på 22 05 72 00. Vi gleder oss til å høre fra deg!