TONO i tall 2023

Kort og godt om TONO - 2023

Omsetningsfordeling i 2023

TONO hadde i 2023 en brutto omsetning på kr 997 896 781.

Dette er en økning på 15,41 % sammenliknet med 2022. Resultat til fordeling etter fradrag på 2 % til Det norske komponistfond, tap og adm. kostnader var kr 847 982 395, en økning på kr 130 633 916 fra 2022. Kostnadsprosenten for hele virksomheten var i 2023 på 12,87 %.

 

Årlig utvikling innen noen inntekstområder
// tall i millioner kroner

 

Avregninger til og fra utlandet

TONO har gjensidighetsavtaler med søsterselskaper i en lang rekke land i alle verdensdeler. Gjensidighetsavtalene innebærer at TONO forvalter de øvrige selskapers repertoar i Norge, og omvendt.

 

Utvikling omsetning og kostnader

// 2021-2023

Inntektsutvikling

// 2014-2023

 

Resultatsutvikling

// 2014-2023