Kort og godt om TONO 2015

Kort og godt om TONO 2015

1575 Nye TONO-medlemer 27756 TONO-medlemer totalt 29000 Nye registrerte verk

Trafikk medlemsservice

Åtte personer jobber i TONOs medlemsservice.
I 2015 mottok de 3.497 telefonhenvendelser, 4.200 mail til verk@tono.no og 7.500 til medlem@tono.no
Spørsmål og henvendelser fordeler seg på disse emnene:

Radio- og konsertavregninger, brukerhjelp, verksregistreringMedlemsskapsforhold, navn- og adresseendringerAvregningerMekaniske rettigheter/NBC
56%24%11%9%

God utvikling for Online Media

TONOs avdeling for Online Media ble i 2015 utvidet til også å omfatte øvrige medieområder, inkl kringkastingsområdet, som nå er en viktig del av avdelingens lisensieringsområde. Arbeidet med filmstreaming og lisensiering av VOD (Video on demand) har stått sentralt i 2015, og TONO ser en god utvikling på inntektsområdet her. Inntektene for online-området har ellers økt jevnlig siden starten i 1995, og avdelingen rundet i 2015 100 millioner kroner for lisensiering av musikk i digitale medier.

Rekordår for markedsavdelingen

Avdelingen består av 17 medarbeidere fordelt på fire team. Inntektene fra konsertområdet fortsatte sin positive utvikling i 2015, og rundet for første gang 60 millioner kroner. Høy aktivitet i konsertmarkedet, kombinert med proaktivt og oppsøkende arbeid fra TONO, samt informasjonskampanjer, har bidratt til resultatet. Inntektene fra mekanisk bakgrunnsmusikk økte også, noe som kan forklares med salgs- og informasjonskampanjer mot en rekke kundeområder som hotell, servering, butikker, frisører og treningssentre. En omstrukturering av ressurser i avdelingen har også gitt økt effektivitet. Avdelingen skal gjennomføre flere salgs- og informasjonskampanjer mot konsert- og eventmarkedet i 2016.

Omsetningsfordeling i 2015

TONO kan i 2015 vise til rekordhøy omsetning med en total omsetningsvekst på 17,63 prosent til kr 588 516 050. Fordeling etter fradrag for kostnader økte med 19,67 prosent. Kostnadsprosenten var på 14,33 prosent.

Omsetningsfordeling_TONO2015
Omsetningsfordeling_detalj_TONO2015

NORSK PÅ NORSK // I 2015 var norskandelen:

KonsertRadioKinoTVStreaming
70%38%18%14%13%

* Spotify, Tidal og Beat.no. Forbehold: ikke alle rapporter var klare i skrivende stund. Utregnet gjennomsnitt er justert for de ulike tjenestenes markedsandel.

Avregninger til og fra utlandet

Ved utgangen av 2015 hadde TONO 70 gjensidighetsavtaler med søsterselskaper i andre land. Enkelte av avtalene dekker flere land, og totalt gir de TONO representasjon i flere enn hundre land og territorier. Gjensidighetsavtalene innebærer at selskapene innkrever vederlag for offentlig fremføring av hverandres repertoarer i sine respektive land og territorier, og avregner midlene tilbake til de ulike selskapene for videre avregning til rettighetshavere i fremførte verk.

Avregninger-utland_TONO2015

TONO fikk ny verksdatabase

I oktober 2015 gikk TONO over til den nye verksdatabasen ICE, etter et flerårig og svært omfattende prosjekt. Overgangen innebærer i praksis en «outsourcing» av en viktig IT-funksjon i TONO, og setter TONO i god stand til å håndtere de eksisterende og fremtidige krav til effektiv administrasjon av enorme datamengder på på en kvalitativ svært god måte. ICE eies av TONOs søsterselskaper PRS for Music (England), GEMA (Tyskland) og STIM (Sverige), og har kontorer i Berlin. Når TONO gikk inn i ICE, sammen med danske KODA og finske Teosto høsten 2015 ligger det mer enn 25 millioner musikkverk i ICE.

NCB fylte 100

Når man blir medlem i TONO, blir man samtidig medlem i NCB (Nordisk Copyright Bureau), som på vegne av TONO lisensierer de mekaniske rettigheter for TONO, typisk fysiske formater og synkronisering. Den 7. desember 2015 var det 100 år siden danske P.J. Carvil etablerte selskapet. NCB er i dag eiet av de nordiske forvaltningsselskaper. I 2012 etablerte NCB, i samarbeid med TONOs britiske søsterselskap PRS for Music, selskapet NMP (Network of Music Partners), som yter «back office»-tjenester innen onlineområdet til blant annet de nordiske forvaltningsorganisasjonene.

47,7 prosent har hørt om TONO

I januar gjennomførte TONO en kjennskapsundersøkelse blant et representativt utvalg nordmenn over 18 år. Her oppga 47,7 prosent at de hadde hørt om TONO. Kjennskapen er lavest blant de mellom 18 og 29 år, ikke unaturlig med tanke på at de fleste i det brede lag av befolkningen som trenger å forholde seg til TONO er de som i en yrkesmessig sammenheng betaler vederlag for fremføring av musikk. Ikke desto mindre viser det nødvendigheten av å videreføre satsingen på informasjonsarbeid mot befolkningen.

TONO sponset by:Larm og Spellemann

TONO sponset i 2015 by:Larm og Spellemann for å øke kjennskapen og kunnskapen om TONO, både mot skapere og brukere av musikk. På by:Larm stod TONO bak en paneldebatt, flere foredrag, tre TONO Sessions-intervjuer og arrangerte dessuten seminaret «Nye muligheter for din musikk» sammen med NOPA, NKF og Musikkforleggerne. Spellemann ga god profilering ut mot folket i form av blant annet åpnings- og sluttplakater i TV-sendingen. Sponsoratene er en del av TONOs eksterne kommunikasjonsarbeid, som også omfatter blant annet mediekontakt, produksjon av redaksjonelt innhold i tekst og video, infokampanjer mot bedriftsmarkedet, foredrag og en aktiv sosiale medier-tilstedeværelse.

ByLarm_Spellemann

Holdninger til – og bruk av musikk

Kilde: YouGov, sept. 2015. markedsundersøkelse i Norge, Danmark, Finland og Sverige, på oppdrag fra TONO, Teosto (Finland) og KODA (Danmark)..

9_streaming
40_facebook
23_betaler
63_skapere
Hvor-oppdaget
57_konsert