Årsberetning 2017

Årsberetning 2017

TONO opplevde i 2017 den sterkeste veksten noen sinne idet resultat til fordeling til våre rettighetshavere steg med 27 prosent. Brutto omsetning i 2017 var på 661 millioner kroner. Kostnadene ble redusert med 1 million kroner i forhold til 2016, og ligger nå på under 2014-nivå.