Kort og godt om TONO 2018

Kort og godt om TONO 2018

1642 Nye TONO-medlemer 32590 TONO-medlemer totalt 35000 Nye registrerte verk

Omsetningsfordeling i 2018

TONO hadde i 2018 en brutto omsetning på kr 707 303 250.

Etter lovpålagt fradrag på 2 % til Det norske komponistfond (forvaltet av Kulturdepartementet), tap og adm. kostnader ble kr 616 346 005 overført til fordelingssummer. Administrasjonsprosenten var på 11,3 prosent.

Omsetningsfordeling_2018
Utvikling_2018

Avregninger til og fra utlandet

Ved utgangen av 2018 hadde TONO 75 gjensidighetsavtaler med søsterselskaper i andre land. Enkelte av avtalene dekker flere land, og totalt gir de TONO representasjon i flere enn hundre land og territorier. Gjensidighetsavtalene innebærer at selskapene innkrever vederlag for offentlig fremføring av hverandres repertoarer i sine respektive land og territorier, og avregner midlene tilbake til de ulike selskapene for videre avregning til rettighetshavere i fremførte verk.

TONOs utlandsinntekter har vokst sterkt de senere år, fra 30,3 millioner kroner for fem år siden (2013) til 79,3 millioner kroner i 2018.

Avregninger-utland_TONO2018
Jubileum

TONO fylte 90 år

Den 27. november var det 90 år siden TONO ble etablert i 1928. Jubileumsåret ble markert med en synliggjøringskampanje (sponsplakater på alle NRKs musikkprogrammer i 2018), et jubileumsmagasin på papir og nett, samt en jubileumsfest på Røverstaden i Oslo for ansatte, tillitsvalgte og enkelte nære samarbeidspartnere på selve jubileumsdagen. Her ble også EDVARD-prisene for 2018 utdelt. 

Les vårt digitale jubileumsmagasin her

Utvikling omsetning og kostnader 2016-2018

ÅrOmsetningKostnader
2016541 884 81115,1%
2017661 321 23512,1%
2018707 303 25011,3%

Resultatutvikling 2016 – 2018

Resultatet er det beløpet som legges til fordelingssummene hvert år. MNOK

Resultatutvikling

Tidenes største kvartalsavregning fra TONO

Septemberavregningen i 2018 var på totalt kr 170,3 millioner kroner. Det gjorde kvartalsavregningen til den største i TONOs historie.