I 2018 er det 90 år siden TONO ble etablert av et knippe fremsynte norske komponister. Fra en sped start i 1928 er TONO i dag et selskap med mer enn 30 000 medlemmer samtidig som vi representerer mer enn 2,5 millioner opphavere i Norge fra utlandet. Vi har mange titalls tusen kunder, 64 ansatte – og ikke minst gikk vi inn i jubileumsåret med våre beste årsresultater noen sinne.

Gjennom alle disse årene har vi vært gjennom en rivende teknologisk utvikling fra radio til fjernsyn til kabeldistribusjon, satelittdistribusjon, LP-plater, kassetter, CD-er, mini-disc, streaming og så videre. Det er ikke mye i 2018 som minner om 1928.

Vi har lært gjennom disse 90 årene at ingenting kommer av seg selv. Vi arbeider fortsatt hver dag for opphavsretten både i Norge og internasjonalt, vi forhandler med store aktører, vi lisensierer konserter, vi fakturerer, vi avregner, vi rekrutterer nye medlemmer, vi informerer og vi tar også kamper til retten om vi må.

Vi ønsker på denne siden å belyse vår historie, nåtiden og litt om fremtiden fra ulike perspektiver. Her møter du noen av TONOs ansatte, du møter medlemmer, TONOs første kunde, vi forteller om vårt internasjonale engasjement og vi har også sett ut av vår innerste krets for å si litt også om musikklytterne og om norsk musikk gjennom disse 90 årene.

Vi i TONOs administrasjon vil gjerne sende en takk til alle medlemmer og alle kunder i anledning denne merkedagen for det norske fellesskapet av komponister, tekstforfattere og musikkforlag.

Cato Strøm
adm.dir. TONO

Opphavsrettens vaktbikkje

Les her

Det første året // 1928

Les her 

Fra revyscenen til eksportvare

Les her

Møt de TONO-Ansatte

Les her

Musikkskaperne

Les her

Gratulerer med dagen – hilsen NRK!

Les her

I UTENLANDSTJENESTE FOR MUSIKK-NORGE