Årsmøte 2012

TONOs årsmøte 2012 finner sted 29. mai, på Litteraturhuset i Oslo.

 / 10/02/2012 /

 

Valg

2012 er et «mellomår» i valgsammenheng. I følge TONOs vedtekter § 31 (6) skal det blant styrets medlemmer velges styreleder og nestleder innen de gruppene som besetter vervene i dag. I perioden 2011-2013 er det NOPA som har styreledervervet, mens Norsk Komponistforening har nestledervervet.

Fristen for å komme med innspill til valgkomiteen i anledning valget av styreleder og nestleder er .  Valgkomiteen består av Kate Havnevik (NOPA)(leder), Nils Henrik Asheim (Norsk Komponistforening), Jan Bang (Fri) og Finn Schløsser-Møller (Norsk Musikkforleggerforening).

Stemmeberettigede

Liste over hvem som er stemmeberettigede Alle på listen vil få tilsendt innkalling og årsmøtepapirer ca. to uker før møtet. For å være stemmeberettiget på TONOs årsmøte må man være andelshaver. Rettighetshaver som har hatt forvaltningskontrakt med TONO i minst to år, blir automatisk andelshaver dersom vedkommendes gjennomsnittlige avregning for fremføring og lydfesting de siste to avregningsår utgjør minst: – For komponist 0,5 G- For tekstforfatter 0,25 G- For arving etter komponist 1,0 G- For arving etter tekstforfatter 0,5 G- For musikkforlag 3,0 G

Det er anledning til å reservere seg mot å bli andelshaver, jf. TONOs vedtekter § 8 (8).