Årsmøte i dag

I dag avholdes TONOs årsmøte på Popsenteret ved Schous plass i Oslo kl. 17. 179 stemmeberettigede medlemmer var påmeldt etter fristens utløp 4. juni.

 / 11/06/2014 /

I dag avholdes TONOs årsmøte på Popsenteret ved Schous plass i Oslo kl. 17. 179 stemmeberettigede medlemmer var påmeldt etter fristens utløp 4. juni.

Stemmeberettigede medlemmer har blitt varslet blant annet per e-post 30. april, samt at innkalling med saksliste og påmeldingsinformasjon, samt årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning ble sendt ut to uker før møtet, den 27. mai, i e-post og brevpost. Stemmeberettigede medlemmer er de komponister, tekstforfattere og musikkforlag som fyller inntektsvilkårene i §8 i TONOs vedtekter.  På dagsorden står blant annet styrets beretning, årsregnskap for 2013, orientering om juridisk betenkning vedr TONOs vedtekter og samvirkeloven, samt valg av fire styremedlemmer og vara.

Her er en oversikt over valgbare og stemmeberettigede medlemmer i TONO.

Her kan se en oversikt over TONOs styremedlemmer etter årsmøtet 30. mai 2013. Medlemmene som står oppført med 1 års varighet besitter posisjonene det skal velges over på dagens årsmøte.
Den nye styresammensetningen vil bli kunngjort på tono.no