Årsmøte i TONO SA avholdes i dag

TONOs årsmøte finner sted på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29 i Oslo i dag, den 29. mai kl. 17.

 / 29/05/2018 /

TONOs årsmøte finner sted på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29 i Oslo i dag, den 29. mai kl. 17.

Foto over: Fra årsmøtet 2017 (foto:Willy Martinsen/TONO)

For å kunne delta på møtet må man være andelshaver i samvirket TONO SA. Det skal etter gjeldende vedtekter, på årsmøtet i 2018, foretas valg av styremedlemmer og varamedlemmer.  Valgkomiteen forbereder valgene, jf. vedtektenes § 24 (4).

Følgende valg skal gjøres i år

Fire styremedlemmer og fire varamedlemmer skal velges for to år, jf. TONOs vedtekter § 30 (1)-(4), jf. §§ 28 (1)-(3)).  Følgende er på valg i 2018 (uthevet):

Paragrafene refererer til TONOs vedtekter, som du finner ved å klikke her (link til annen side på tono.no, åpner i nytt vindu)

TONOs valgkomité består av Lars Martin Myhre (NOPA), Kristin Andersen (MF), Nils Henrik Asheim (NKF) og Hanna Paulsberg (fri plass/NOPA).

*De ansattes representanter velges etter egne regler fastsatt i lov om kommune- og fylkestingsvalg, av og blant TONOs ansatte.