Årsmøte i TONO

I dag arrangeres TONOs årsmøte på Litteraturhuset i Oslo kl. 17.

 / 31/05/2016 /
I dag arrangeres TONOs årsmøte på Litteraturhuset i Oslo kl. 17.

Som tidligere kunngjort på tono.no, samt i e-post til andelshavere i samvirket TONO SA den 13. mai 2016 avholdes i dag TONOs årsmøte på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo.

Andelshavere i samvirket TONO SA mottok innkalling og årsmøtedokumenter per e-post 13. mai, samt ettersendelse av valgkomiteens innstilling 23. mai. For å kunne delta på årsmøtet må andelshavere ha meldt seg på senest en uke før møtet, det vil si 24. mai. Bare de som har meldt sin deltakelse innen fristen har anledning til å delta og stemme på årsmøtet. I henhold til vedtektene kan en andelshaver møte ved fullmektig etter eget valg.

Årsmøtet skal blant annet godkjenne TONOs årsberetning og årsregnskap for 2015 for selskapet og konsernet TONO, herunder revisjonsberetning og kontrollkomiteens beretning. NOPA, NKF og Musikkforleggerne skal redegjøre hver for seg om sin anvendelse av kulturelle midler. Det skal velges fire styremedlemmer og fire varamedlemmer, samt supplering av en representant og vararepresentant til TONOs valgkomite.

Relevant bakgrunnsinformasjon: TONOs vedtekter

Registrering av fremmøtte begynner kl. 16. Vel møtt!