Årsmøte i TONO i dag

I dag er det årsmøte i TONO kl. 17 på Litteraturhuset i Wergelandsveien 29 i Oslo.

 / 30/05/2017 /

I dag er det årsmøte i TONO kl. 17 på Litteraturhuset i Wergelandsveien 29 i Oslo.

Andelshaverne i samvirket TONO SA mottok innkalling og årsmøtedokumenter per e-post 16. mai. Påmeldingsfristen var 23. mai kl. 17. Bare de som meldte sin deltakelse innen fristen har anledning til å delta og stemme på årsmøtet. I henhold til vedtektene kan en andelshaver møte ved fullmektig etter eget valg.

Dagsorden inkluderer årsberetning og årsregnskap 2016 for selskapet og konsernet TONO, herunder revisjonsberetning, kontrollkomiteens beretning, samt at NOPA, NKF og Musikkforleggerne skal redegjøre for sin anvendelse av kulturelle midler. Videre skal det foretas følgende valg:

Relevant bakgrunnsinformasjon: TONOs vedtekter