Kirker og øvrige trossamfunn

KA – Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og TONO inngikk i mai 2015 en avtale der Fellesrådene kan betale et årlige vederlag som dekker inn alle konserter i regi av kommunens menigheter. Dette er som et alternativ til å søke tillatelse for hver enkelt konsert. Mer om denne avtalen finner du her. Staten har tegnet avtale […]

 / 30/04/2014 /

KA – Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og TONO inngikk i mai 2015 en avtale der Fellesrådene kan betale et årlige vederlag som dekker inn alle konserter i regi av kommunens menigheter. Dette er som et alternativ til å søke tillatelse for hver enkelt konsert.
Mer om denne avtalen finner du her.

Staten har tegnet avtale med TONO for musikkfremføring som skjer ved gudstjenester og musikkandakter innen Den norske kirke og øvrige trossamfunn. Avtalen forutsetter fri adgang og religiøs forkynnelse ved arrangementet.

TONO har i mai 2021 lansert en digital rapporteringsløsning for seremonier.
[fontawesome icon=»file-alt» circle=»yes» size=»small» iconcolor=»» circlecolor=»» circlebordercolor=»» animation_type=»0″ animation_direction=»down» animation_speed=»0.1″] Veiledning for digital rapportering av seremonier

Dersom et arrangementet med forkynnelse har billettinntekter/deltaker-avgift, går dette ikke på avtalen, og trenger enkelt-tillatelse.

Kirkekonserter uten religiøs forkynnelse beregnes etter konsert-tariffene,  ut ifra billettinntekter eller antall publikum ved gratiskonserter. Kollekt regnes ikke som inngangspenger/billettsalg, og trengs ikke meldes inn.

Enkeltarrangement kan søkes her.

[fontawesome icon=»file-alt» circle=»yes» size=»small» iconcolor=»» circlecolor=»» circlebordercolor=»» animation_type=»0″ animation_direction=»down» animation_speed=»0.1″] Rapporteringsskjema for konserter/live-arrangementer (fylles ut halvårlig)

For musikkfremføring som faller utenfor avtalen eller mer info, kontakt oss på marked@tono.no.