Konserter

TONO avregner konserter i september/oktober året etter at selve fremføringen fant sted. Spilte du konsert i fjor, vil du altså få avregning i år.

Vi er avhengig av å få inn musikkrapporter for å kunne sende ut avregning. I utgangspunktet er det konsertarrangøren som er ansvarlig for å sende inn rapporter, men i tilfeller hvor du som opphaver også var artist, er det mer hensiktsmessig at du sender oss dette.
Din rapport kan være grunnlaget for fakturaen vi sender til ansvarlig arrangør, så det er viktig med så presise opplysninger som mulig.

Logg inn på MITT TONO og rapporter din konsert der! Husk at du må føre opp alle verk som ble fremført, også eventuelle coverversjoner og andres verk, i rapporten.

Frister for rapportering er:
1. februar for innsendelse av rapporter andre halvår foregående år
1. oktober for innsendelse av rapporter første halvår inneværende år

Det finnes tre typer av konserter:

Vederlagsbestemte konserter er den største puljen hvor de aller fleste konsertene avregnes. Her settes et totalbeløp på bakgrunn av samlede, innbetalte konsertvederlag samt midler fra bakgrunnsområdet (f.eks. hoteller og restauranter). Midlene fordeles så på bakgrunn av blant annet innbetalt vederlag og spilletid på konserten.

Subsidierte konserter er konserter hvor det primært er fremført repertoar som TONO av kulturpolitiske grunner har valgt å tilføre noen ekstra midler. Disse midlene kommer fra blant annet uidentifiserte verk.

Denne puljen omfatter blant annet konserter med orkesterselskapene, i musikkforeninger, mv., og et overordnet kriterium er at det spilles partiturmusikk eller lignende verk, som i komposisjonsteknisk forstand rekker ut over de enkleste former og hvor komponisten via sitt partitur har en høy grad av kontroll over enhver fremføring.

Listen over kunder og utøvere i subsidiert pulje er dynamisk, og finnes HER.

Megakonserter er konserter som har over kr 25 000 i TONO-vederlag. Her beregnes avregningen direkte ut fra innbetalt vederlag i hver enkelt konsert, med et fastsatt administrasjonsgebyr.

TONO-HJELPEN finner du eksempel for hvordan vederlaget for en konsert beregnes.