Radio- og TV-avregning

 / 07/04/2014 /

TONO mottar rapporter direkte fra radio- og TV-kanalene. Du trenger altså ikke å rapportere dette til oss selv.

I norsk kringkasting inngår alle NRKs riks- og distrikts-kanaler på radio og TV, TV Norge, samt TV2-kanalene TV2, TV2 Humor, TV2 Zebra, TV2 Livsstil.
Det avregnes også for andre norske radiokanaler, som f.eks P4, Radio Norge og en rekke lokalradiokanaler.

Fremføringer på radio og TV i Norge avregnes fire ganger/år: i mars, juni, september og desember.

 

Avregningsregler

For hver fremføring får musikkverket et antall poeng. Beregningen av poeng skjer på grunnlag av kanalen som kringkaster musikkverket. Kanalene er delt opp i hovedområder med forskjellige poeng pr. minutt.

Det beregnes en fordelingssum per kringkaster. Beløpet fordeles mellom kanalene enten med en fast prosentvis andel eller med fremføringsfaktorer som representerer vekting av minuttpoeng (ikke det samme som minuttverdi). Fremføringsfaktorene som er angitt nedenfor gjelder mekaniske fremføringer. Levende utsendinger og vignetter/reklame kan ha andre faktorer – dette er beskrevet lengre ned.

 

I beregningen av minuttpoeng legges til grunn ulike faktorer, avhengig av fremføringskategori. Levende fremføringer på kringkastingsområdet avregnes med en faktor som er 6 ganger høyere enn mekaniske fremføringer.
«Levende» innebærer at musikkverket fremføres levende. På tv-området vil utøveren ses synge/spille på skjermen. På radio kan det være at utøveren fremfører musikkverket direkte i studio eller at det er en direkte overføring av en konsert. Det kan også være opptak så lenge det er første gang det sendes.
Musikkvideoer regnes som innspilt musikk og avregnes som mekanisk.

Det er kun den første visningen av utsendelsen/produksjonen som avregnes med faktorforhøyning. Eventuelle repriser avregnes som mekaniske fremføringer.
Tidsfaktor, hvis levende
Tidsfaktoren avhenger av fremføringens faktiske varighet, og tidsfaktoren inngår kun i beregningen for musikk brukt i livesendinger på NRKs radiokanaler P2 og Klassisk.
Tidsfaktoren brukes ikke når radio- eller tv-kanalen opplyser en sammenlagt spilletid for flere stykker musikk.
Kjenningsmelodier, jingler, mv.

Kjenningsmelodier, signaturer, jingler, trailere, vignettmusikk, reklamespots, temaunderlag til konkurranser og lignende beregner TONO med 50 % av de nevnte poeng for mekaniske fremføringer.


Beregning av avregningsbeløp

Spilletid x tidsfaktor (hvis «levende») x poeng pr. minutt x kr. pr. poeng


Radio- og TV-avregning fra utlandet

Øvrige TV-kanaler (f.eks. TV3, VIASAT m.fl.) avregnes via vårt britiske søsterselskap, PRS For Music. Eventuell avregning fra disse kanalene vil derfor komme gjennom en utlandsavregning.

Avregning for kringkasting i utlandet avhenger av at våre søsterselskaper avregner det aktuelle området.

 

Se for øvrig hele vår fordelingsplan under «Om TONO» på denne siden. Her er en snarvei.