Radio- og TV-avregning

TONO mottar rapporter direkte fra radio- og TV-kanalene. Du trenger altså ikke å rapportere dette til oss selv.

I norsk kringkasting inngår alle NRKs riks- og distrikts-kanaler på radio og TV, TV Norge, samt TV2-kanalene TV2, TV2 Humor, TV2 Zebra, TV2 Livsstil.
Det avregnes også for andre norske radiokanaler, som f.eks P4, Radio Norge og en rekke lokalradiokanaler.

Øvrige TV-kanaler (f.eks. TV3, VIASAT m.fl.) avregnes via vårt engelske søsterselskap, PRS For Music. Eventuell avregning fra disse kanalene vil derfor komme gjennom en utlandsavregning.

Fremføringer på radio og TV i Norge avregnes fire ganger/år: i mars, juni, september og desember: se detaljene i avregningskalenderen lengre oppe på denne siden.

Avregning for kringkasting i utlandet avhenger av at våre søsterselskaper avregner det aktuelle området. Les mer om avregning fra utlandet lengre ned på denne siden.