ASCAP Awards 2011

ASCAP Awards

Det er et så enormt antall konsertsteder i USA at det kun er de største og mest anerkjente stedene som har avtale om detaljert musikkrapportering til ASCAP, som er et av TONOs søsterselskap i dette markedet. Dette fører selvfølgelig til at en rekke opphavsmenn faller utenfor ASCAPs ordinære avregningssystem. Som en kompensasjon har de opprettet ASCAP Awards.

Søknad

vedrørende fremføringer i perioden 1. oktober 2010 – 30. september 2011, .

Ta kontakt på følgende mailadresse for å få tilsendt søknadsskjema:wenche.gjestvang@tono.no

Mottakere av ASCAP Awards 2010:
Idar Burheim
Arvid Grov
Klaus Ellerhusen Holm
Bendik Hval
Emil Nikolaisen
Andreas Wille Paulsen
Therese Ulvan