ASCAP Awards

Det er et så enormt antall konsertsteder i USA  at det kun er de største og mest anerkjente som har avtale om detaljert musikkrapportering til ASCAP, et av TONOs søsterselskap i dette markedet. Dette fører selvfølgelig til at en rekke opphavsmenn faller utenfor ASCAPs ordinære avregningssystem. Som en kompensasjon har de opprettet ASCAP Awards. Søknadsskjema vedrørende fremføringer i perioden 1. oktober 2007 – 30. september 2008, må sendes til TONO innen 1. januar 2009.

Kontaktperson er Tlf. 22 05 72 03