Automatisk urfremføringstillegg fra 2009!

Mange av våre medlemmer har etterlyst skjemaet for urfremføringstillegg. Fra og med fremføringsåret 2009 blir urfremføringstillegg tildelt automatisk. Det er derfor ikke lenger nødvendig å sende inn skjema.

 / 19/03/2010 /

Som tidligere informert har TONO fra og med fremføringsåret 2009 innført en ny avregningsmodell. Den nye avregningsmodellen innebærer at det ikke lenger er nødvendig å sende inn skjema for urfremføringstillegg, da det nye avregningssystemet vil automatisk utbetale tillegget på første registrerte fremføring.

Ingen frist

Tidligere var fristen for å sende inn skjemaet 1. mai, men dette er nå en frist som utgår.

Mer om urfremføringstillegget

Du finner mer informasjon om urfremføringstillegget