Avregner over 90 millioner

2019s første kvartalsavregningen fra TONO er på 91,8 millioner kroner. Av dette går 45,2 millioner til TONOs medlemmer. Radio, TV og musikk- og videostrømming er noen av områdene som avregnes.

 / 20/03/2019 /

2019s første kvartalsavregningen fra TONO er på 91,8 millioner kroner. Av dette går 45,2 millioner til TONOs medlemmer. Radio, TV og musikk- og videostrømming er noen av områdene som avregnes.

TONO gjennomfører årets første kvartalsavregning i dag. Utbetalingene skjer denne uken, uke 12. De som har registrert aktivitet på sin medlemskonto har mottatt epost om avregning.

Det avregnes penger for en rekke områder i dag. Norsk radio og TV for tredje kvartal 2018 og kanaler som Discovery, Max og FEM, for første halvår i 2018. Netflix avregnes for andre kvartal, Google Play for tredje kvartal og Altibox for første halvår, i 2018. Microsoft Movies & TV avregnes for 2016 og 2017.

TONOs medlemmer får også avregning fra musikk-strømming gjennom TONOs datterselskap NCB. Blant annet Spotify for juni – november 2018, Tidal august – september 2018 og Apple Music for andre kvartal 2018.

45,2 millioner kroner går til TONOs medlemmer, mens 45 millioner går til rettighetshavere i utlandet. 1,6 millioner kroner er reservert for uidentifiserte rettighetshavere og musikkverk, uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer samt omtvistede rettigheter.

Som TONO-medlem kan du til enhver tid logge inn på mitt Mitt TONO for å se saldo og alle bevegelser på din medlemskonto. Du kan også søke etter avregningsdata for enkeltverk på tvers av perioder og kategorier med detaljer om de enkelte fremføringene.

Spørsmål kan rettes til medlemsservice på telefon 22 05 72 80 eller medlem@tono.no. Eventuelle reklamasjoner må være skriftlige og sendes TONO innen 15. mai 2019.