Konserter i 2011Kino i 2011Kringkasting 2012, 1. kvartal (á konto avregning)UtlandEtteravregninger, direkteavregninger og reguleringer

 Beløpene fra avregningen vil bli utbetalt i begynnelsen av oktober.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0