Avregning i september

Her er oversikten over TONOs avregning i september.

 / 20/09/2012 /

 

Konserter i 2011Kino i 2011Kringkasting 2012, 1. kvartal (á konto avregning)UtlandEtteravregninger, direkteavregninger og reguleringer

 Beløpene fra avregningen vil bli utbetalt i begynnelsen av oktober.