Avregningen er klar!

TONOs høstavregning er klar. Avregningsbeløp vil bli utbetalt til angjeldende medlemmer i uke 47.

 / 14/11/2008 /

Følgende har blitt avregnet i november og gjelder for fremføringer i 2007: 1. Norskavregning 2008-6 (konsert)2. Norskavregning 2008-4 (radio/tv)3. Filmavregning 2008-3 (kino)4. Urfremføring 2008-3 (konsert)5. Urfremføring 2008-4 (radio/tv)6. Diverse direkteavregninger

Beløp og avregningsbilag er tilgjengelig på