Avregningen klar!

TONOs høstavregning er nå på vei, og vederlag vil bli utbetalt til angjeldende medlemmer i løpet av uke 47.

 / 09/11/2009 /

Avregningen innbefatter følgende områder:

Informasjon om individuelle beløp samt avregningsbilag er nå tilgjengelig på TONOs webtjenester.