Avregningen utbetales 11. juni

Det utbetales vederlag fra følgende avregninger: – Norskavregning 2010-3 Radio/TV- Utlandsavregning 2010-2- Diverse direkteavregninger Alle avregninger gjelder for fremføringer i 2009.