Avregningen utbetales 11. juni

Avregning for blant annet fremføringer på TV og radio vil bli utbetalt fredag 11. juni. Avregningsbilag vil være tilgjengelig på TONOs webtjenester fra samme tidspunkt.

 / 07/06/2010 /

Det utbetales vederlag fra følgende avregninger: – Norskavregning 2010-3 Radio/TV- Utlandsavregning 2010-2- Diverse direkteavregninger Alle avregninger gjelder for fremføringer i 2009.