Bakgrunnsmusikk i kundelokaler

Musikk i butikker, salonger og restauranter løfter opplevelsen for både kunder og ansatte. Her kan du se hvorfor butikkjeden Normal og barbersalongene PelsPels legger stor vekt på musikken de spiller.

 / 20/01/2023 /

Undersøkelser viser at nordmenn synes bakgrunnsmusikk bidrar positivt til et besøk på cafe, restaurant og liknende, og at riktig bruk av musikk i butikker kan øke inntektene. Like før årsskifte lanserte TONO kampanjen Musikk har kraft, som minne norske bedrifter på at musikk er viktig for å skape gode kundeopplevelser.

Kampanjen består av en reklamefilm og en informasjonsside om fordelene bedrifter kan oppnå ved å bruke musikk.

I forbindelse med kampanjen intervjuet vi to TONO-kunder med sterk bevissthet rundt verdien av sin musikkbruk. I videoene under kan du se Esma Oulkadi, regionssjef i Normal, og Jonis Gjika, senior barber i PelsPels, snakke om hvordan musikken påvirker opplevelsen for både kunder og ansatte.