Behandler stipend-søknader

Denne uken vurderer TONOs stipendkomité alle innkomne søknader om stipend. Medlemmer som får sin søknad innvilget kan vente å motta penger i slutten av mai.

 / 10/05/2019 /

Denne uken vurderer TONOs stipendkomité alle innkomne søknader om stipend. Medlemmer som får sin søknad innvilget kan vente å motta penger i slutten av mai.

TONOs stipendkomité vurderer denne uken over 900 søknader til TONO-stipend. I 2018 skal det deles ut inntil 12 millioner kroner. I tillegg fordeler komiteen 1,2 millioner i stipendordningen Unge Talenter, hvorav halvparten er bevilget av NOPA og NKF.

Prosessen ferdigstilles i løpet av måneden, og TONO tar sikte på å varsle alle søkere og offentliggjøre listen over stipendmottakere mandag 27. mai. Stipendene skal etter planen utbetales tirsdag 28. mai.

I årets komité sitter Kari Beate Tandberg (NKF), Tonje Unstad (NOPA), Morten Lorentzen (NOPA), David Bratlie (NKF), Hanne Kolstø (Fri plass/NOPA), Hedvig Mollestad Thomassen (Fri plass/NOPA) og Steinar Fjeld (MF).

Stipendkomiteen og representanter fra TONOs administrasjon går denne uken gjennom årets stipendsøknader. F.v. Tonje Unstad (NOPA), Kari Beate Tandberg (NKF), Steinar Fjeld (MF), Svein Korshamn (TONO), David Bratlie (NKF), Hedvig Mollestad Thomassen (Fri plass/NOPA), Hanne Kolstø (Fri plass/NOPA), og Morten Lorentzen (NOPA).