Björn Ulvaeus ny CISAC-president

Den svenske komponisten Björn Ulvaeus, kjent fra ABBA og musikalene Mamma Mia og Chess, er i dag valgt som ny president for CISAC, den globale paraplyorganisasjonen for kunstneres rettighetsselskaper. Ulvaeus overtar et av verdens viktigste og mest prestistjetunge kunstnerverv fra Jean-Michel Jarre.

 / 29/05/2020 /

I Norge er organisasjonene TONO og BONO medlemmer i CISAC. TONO arbeider for komponister, sangtekstforfattere og deres musikkforlag. BONO arbeider for visuelle kunstnere som billedkunstnere og fotografer. Adm.direktør i TONO, Cato Strøm, har tiltro til at den nye presidenten vil gjøre en god jobb:

Jean-Michel Jarre går av etter syv år som CISAC-president.Foto: M. Kuenster

– Jean-Michel Jarre har lagt ned en formidabel innsats i sin tid som CISAC-president, men jeg har tiltro til at Bjørn Ulvaeus vil løse oppgaven på en like god måte. Det er viktig for rettighetsorganisasjoner å ha tydelige ledere og fanebærere, gjerne folk som har utmerket seg som kunstnere og skapere selv. Det åpner dører og gir gjennomslagskraft i møte med politikere og beslutningstakere for eksempel i EU og Washington, sier Strøm. Tidligere har også Robin Gibb hatt vervet som president i CISAC.

CISAC arbeider på en lang rekke fronter med å sikre kunstneres rettigheter og livsvilkår. Det omfatter særlig arbeid for å styrke og verne om opphavsretten, kunstneres generelle vilkår og kollektive forvaltningsmodeller.

Forsvarer kunstneres livsgrunnlag

Björn Ulvaeus har mer enn 150 hitlåter på samvittigheten, og utgjør sammen med Benny Andersson en av de mest suksessrike låtskriverduoene i historien. Han ser frem til å sette i gang for fullt i sin nye oppgave.

– Jeg har vært heldig nok til å kunne leve godt av mitt virke som låtskriver og artist. Som CISAC-president ser jeg nå frem til å arbeide for neste generasjon med skapere, sier den nyvalgte presidenten en pressemelding fra CISAC.

Inn i presidentvervet tar Ulvaeus med seg en god forståelse for kulturnæringen og den internasjonale opphavsrettsforvaltningen som er livsgrunnlaget for kunstnere.

– CISAC har en unik internasjonal autoritet og jeg har lidenskapelig tro på dets mål om å sikre bedre, mer rettferdige vilkår for skapere, sier han.

Om CISAC:

CISACer det internasjonale forbundet for opphavsrettsorganisasjoner for skapere og komponister. Med 232 medlemsorganisasjoner i 120 land representerer CISAC over fire millioner opphavere fra alle verdensdeler og kunstneriske felt, blant annet musikk, audiovisuelt, drama, litteratur og visuell kunst. CISAC ble grunnlagt i 1925 og er en ikke-statlig non-profit-organisasjon med hovedkontor i Paris

Om TONO:

TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag.  TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag mer enn 34 000 norske komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Gjennom gjensidige representasjonsavtaler med tilsvarende selskaper i andre land forvalter TONO rettighetene til mer enn 3 millioner opphavere i det norske territoriet.  Som non-profit foretak overføres TONOs resultat videre til rettighetshaverne i fremførte verker. TONO legger dermed til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som opphaverne gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk. For mer informasjon, besøk www.tono.no.

For mer informasjon:
Cato Strøm, adm. direktør i TONO, cato.strom@tono.no, mob. 922 16 319Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, willy.martinsen@tono.no, mob. 909 65 254