CISAC-ledere møtes i Lisboa

Kampen for rettferdig vederlag til opphavere er kjernesak når ledere fra forvaltningsselskaper verden over møtes til generalforsamling i CISAC i Lisboa denne uken.

 / 09/06/2017 /
Kampen for rettferdig vederlag til opphavere er kjernesak når forvaltningsselskaper verden over møtes til generalforsamling i CISAC i Lisboa denne uken.

CISAC arbeider for 4 millioner opphavere fra verden over gjennom deres 239 forvaltningsselskaper i 123 land. TONO har vært medlem av CISAC siden 1929, og er på generalforsamlingen representert ved adm.dir Cato Strøm og nestleder i styret, Jørgen Karlstrøm. Totalt deltar mer enn 200 ledende opphavere og ledere fra forvaltningsselskaper fra alle verdensdeler.

Generalforsamlingen møtes under en samlet oppfordring til verdens myndigheter om å etablere lovverk som gir musikkskapere, manusforfattere, regissører og visuelle artister rimelig og rettferdig vederlag. CISACs øverste prioritet er å påvirke politikere til å skape en mer rettferdig økonomi for opphavere på internett. Det er et tydelig trekk over hele verden at store teknologiselskaper og plattformleverandører har stor omsetning ved at de tilrettelegger for tilgang til opphavsrettslig beskyttet innhold, eksempelvis musikk, uten at tjenestene betaler en rettferdig andel av inntektene til de som har skapt og eier innholdet.

Jean-Michel Jarre er president i CISAC, som arbeider for opphavere verden over. Denne uken er det generalforsamling i Lisboa. Foto: M. Kuenster

– Globaliseringen har medført en stadig økende konsentrasjon av teknologigiganter med enorm makt som ønsker tilgang til kreativt innhold uten å betale anstendig og rettmessig for det. CISAC oppfordrer derfor myndigheter i alle land til å rette opp i dette. Det må kanaliseres rettferdig verdi for bruken av kreative verk tilbake til opphaverne som har laget dem, og ikke til de digitale plattformene som utnytter juridiske smuttfull for å tjene penger på dem, sier Jean-Michel Jarre, som er president i CISAC.

Generaldirektør i CISAC, Gadi Oron, gir samme oppfordring til verdens myndigheter:
– Kunstnernes forvaltningsselskaper må ha rettferdige rammebetingelser i form av et fungerende marked for at de skal kunne lisensiere sine repertoarer. Dagens situasjon er langt i fra rettferdig. Mange digitale plattformer som dominerer innholdsdistribusjon benytter utdaterte lover eller juridiske smutthull for å unngå å betale vederlag til skaperne, og samler opp enorm omsetning med utgangspunkt i opphaverne. Denne urettferdige situasjonen må rettes opp i.

CISAC har det siste året sett en rekke positive resultater i den globale kampanjen for rettferdig vederlag til opphavere. Sammen med en rekke andre kunstnerorganisasjoner har arbeidet bidratt til å gi manusforfattere for TV og film en rett til å tjene vederlag i Chile og Colombia, noe som bidrar sterkt til at disse yrkesgruppene kan livnære seg av sitt virke i disse landene. CISAC har også sett fremgang i arbeidet med å gi visuelle kunstnere rett til å få en andel av inntektene når gallerier og auksjonshus selger kunsten deres videre. Momentum for en internasjonal implementering av dette er økende i etterkant av den første heldagskonferansen dedikert til dette temaet i FN-organet WIPO i april 2017.


Les mer om CISAC på cisac.org

CISACs årsrapport ble offentliggjort 8. juni, og kan leses her.