Clara tildelt stjerne i Startsidens stjerneutdeling 2010!

ABC Startsiden har kåret de beste nettstedene i 2010. Clara er i følge kåringen en «enkel og fin side som gir deg informasjon om opphavsrett og klarering.»

 / 22/06/2010 /

Clara er tildelt 1 stjerne med følgende begrunnelse: «Siden deres er nyttig for de fleste innenfor det området tjenesten skal dekke. Tjenesten er informativ og omfangsrik, og holder høy standard. NYTTIG PÅ NETT.»

Hva er Stjerneutdelingen?

For å synliggjøre hvilke nettsteder ABC Startsiden synes er best, deler de ut stjerner. Nettsteder som oppfyller de kriteriene/målene som er listet her, har fått tildelt 1, 2 eller 3 stjerner. Graden av måloppnåelse, sammen med en redaksjonell vurdering, avgjør hvor mange stjerner vi tildeler et nettsted.

Startsiden har vurdert 40 000 nettsteder og blant disse har ca. 250 nettsteder blitt tildelt 1 – 3 stjerner.

Hva er Clara?

Clara er en informasjonssentral for opphavsrett og klarering. Sentralt på nettstedet er guiden. Guiden leder deg til informasjon om klarering av aktuelle typer opphavsrettslig beskyttet materiale og aktuelle former for bruk.

Bak nettstedet står BONO, FONO, Kopinor, Norwaco, Gramo og TONO.