Covid-19-fritaket for nettgudstjenester forlenges ut juli

TONO forlenger covid-19-fritaket for digitale gudstjenester frem til 1. august. Frem til da kan dermed menigheter fortsette å direktesende gudstjenester på nett uten å betale TONO-vederlag til komponistene og sangtekstforfatterne.

 / 10/06/2021 /

TONO ga tidligere i år fritak for ordinær TONO-lisensiering for digitale nettgudstjenester for perioden 1. januar til 1. juni. 6. mai ble fritaket forlenget ut juni. Nå forlenges det ytterligere, fram til 1. august.

Dermed kan menighetene i noen uker til å sende sine gudstjenester på nett uten å inngå ordinær TONO-avtale for fremføring av musikk på nett. Dette skyldes at nettgudstjenestene utelukkende anses som å være direkte erstatninger for fysiske gudstjenester. Fra 1. august vil TONO gjøre fortløpende vurderinger basert på smittesituasjon.

TONO behandler derfor disse fremføringene som om de var fysiske, med de regler som gjelder området med bakgrunn i Åndsverkloven §40 om fri bruk ved religiøse seremonier eller andre seremonier basert på ikke-religiøse livssyn. Tilsvarende vil også de fremførte opphaverne få utbetalt TONO-vederlag med bakgrunn i den årlige kompensasjonen TONO mottar fra Kulturdepartementet til avregning for fremføringer på dette området.

OBS! Fritaket gjelder fremføringsrettigheter ved strømming av gudstjenester på nett, men også synkroniseringsrettighetene når videoopptakene av gudstjenestene blir liggende tilgjengelig på nett i inntil en uke etter arrangementet.

Digital rapportering

Som ved ordinære gudstjenester vil menighetenes eneste plikt i denne perioden være å rapportere til TONO hva som fremføres i gudstjenestene. Nå skal disse rapporteres digitalt.

Les også: Nå skal gudstjenester TONO-rapporteres digitalt

10. mai lanserte TONO en ny digital rapporteringstjeneste som skal benyttes for å rapportere inn musikk fremført i gudstjenester og andre religiøse og ikke-religiøse seremonier.

Rapportene sørger for at TONO har nødvendig informasjon for å kunne avregne et årlig vederlag fra Kulturdepartementet til de som har skapt musikken som benyttes i denne typen musikkfremføringer.