Dansk høyesterett ga rettighetshaverne medhold i saken mot Telenor

Dansk høyesterett avgjorde 27. mai 2010 at Telenor fortsatt skal blokkere for deres kunders tilgang til The Pirate Bay. Rettighetshaverne fikk dermed for tredje gang medhold i saken mot Telenor i Danmark.

 / 28/05/2010 /

Avgjørelsen viser at teleselskapene (ISP-ene) er en del av løsningen på den omfattende piratvirksomhet, heter det i en pressemelding fra IFPI i Danmark.

– Dansk Højesteret avgjorde i dag at internetttilbyderen Telenor er forpliktet til å blokkere forbindelsen til den ulovlige svenske pirattjenesten The Pirate Bay. Både fogedretten og landsretten har tidligere kommet frem til samme resultat. Det er nesten 2 ½ år siden  rettighetshavere innen musikk, film og litteratur gikk til den danske fogedretten i januar 2008 for å  pålegge danske Tele 2 å blokkere for deres kunders tilgang til The Pirate Bay. Tele 2 er siden den gang blitt overtatt av Telenor i Danmark.

Dansk Højesteret legger i sin avgjørelse vekt på at det er snakk om ”meget omfattende krænkelser af ophavsrettigheder” via The Pirate Bay, og at rettighetshaverne har ”en betydelig og beskyttelsesværdig interesse” i å bringe opphavsrettskrenkelsene til opphør. Det er med bl.a. disse begrunnelsene, at høyesteretten konkluderer med at betingelsene i ”retsplejeloven” er oppfylt slik at Telenor kan pålegges å blokkere for The Pirate Bay.

Rettighetshavernes advokat Johan Schlüter, som prosederte saken for høyesterett, sier:

– ”Afgørelsen er forbilledlig klar. Den bekræfter, at internetudbyderne er en del af løsningen på piratproblemet. Afgørelsen er et vigtigt skridt i bestræbelserne på at skabe et velfungerende marked for film, musik og litteratur på internettet. Det er afgørende for de lovlige tjenesters fortsatte vækst og succes, at de ulovlige tjenesters udbredelse begrænses”.

Rettighetshaverne i Danmark forventer nå at landets øvrige internettilbydere vil følge høyesteretts avgjørelse og blokkere for tilgangen til The Pirate Bay.

Les hele pressemeldingen her:

Telenor-saken i Norge

Tidligere i år valgte TONO, IFPI og de andre rettighetshaverne å ikke anke sin sak videre til høyesterett, med den begrunnelse at Norge ikke har implementert EUs opphavsrettsdirektiv riktig.

Les mer her: