Debatten om TONO og musikkfilmer

På nettstedet Ballade 14. januar, og i Aftenposten17. januar, skriver Audun Aagre et oppfølgingsinnlegg som følge av TONOs svar og kommentarer til Aagres påstand om at TONO motarbeider musikkfilmer. Her kan du lese TONOs svar og kommentar i sakens anledning.

 / 18/01/2008 /

Av Berit Kolstad, Underdirektør i TONO og sjef for NCB-avdelingen

Vi har allerede erklært oss enige i at NCBs AV-tariffer ikke er godt tilpasset dokumentarfilmer om og med komponister og deres musikk, og vi har også allerede sagt at vi tar den problematikken på alvor. Derav følger naturligvis at vi vil gjøre noe med det. Det skal presiseres at det NCB innkrever ikke er en form for Vi innkrever for faktisk bruk av musikk som innpilles. Vederlaget som innkasseres er øremerket det enkelte musikkverk og blir selvfølgelig avregnet til  rettighetshaver i det samme verket. Det er vanskelig for oss å forstå at på tross av at øvrige ”harde” produksjonsomkostninger i forbindelse med en filmproduksjon er blitt lavere, så ser dette ikke ut til å ha noen positiv effekt på  produsentens vilje og evne til å betale for selve innholdet i produksjonen, her musikken. På alle rettighetshaveres vegne synes vi det er trist å oppleve at disse alltid blir salderingsposten. Vi tror ikke at filmprodusenter lager ”musikkfilmer” kun av pur begeistring for og kjærlighet til  en komponist og hans/hennes verker, mer enn vi tror at komponister flest ønsker å gi bort bruk av sine verker i ditto begeistring for og kjærlighet til produsenten. Fra det ståstedet skal vi nok finne et riktig nivå på en tariff for dokumentarfilmer om og med komponister og deres verker. Vi tar ikke denne diskusjonen videre i media, det er ikke der vi forhandler eller fastsetter tariffer.