Dele – ikke stjele. Stans piratkopieringen!

Dagens ”Opprop for opphavsretten” på Løvebakken var vellykket. Et stort anntall mennesker fra ulike rettighetshavergrupperinger var samlet for å overlevere et opprop til våre politikere.

 / 28/08/2009 /

Oppropet samler svært bred støtte. Det er nå  over 35 organisasjoner som har sluttet seg til og i skrivende stund over 1600 underskrifter. Med dette oppropet går det et massivt signal til våre politikere nå før valget om å verne om kunstnernes rett til sine egne åndsverk. Fra fredag ettermiddag vil websiden være åpnet, med oppropstekst og underskrifter. Vi oppfordrer alle til å omtale alt som skjer via epost, facebook, underskog, twitter o.l.

Torsdag 3. september er det politikerhøring på John Dee ved Rockefeller kl 11.00. Møt opp!

Cato Strøm