Desemberavregning

Penger fra desemberavregningen ble utbetalt til TONOs medlemmer torsdag 8. desember.

 / 02/12/2011 /

Hva avregnes i desember?

Desemberavregningen fra TONO inneholder avregning for kringkasting 2. kvartal 2011, urfremføringer i 2010, utland og diverse etteravregninger, direkteavregninger med mer. Det avregnes ca. 23 millioner kroner på kringkasting for andre kvartal. Alle kanaler med unntak av NRKs DAB-kanaler og NRK mP3 avregnes nå. De resterende avregnes neste år.

I desember avregnes også urfremføringer i 2010. Det er ca. 8700 verk som får urfremføringstillegg. Antall medlemmer som får urfremføringstillegg er over 3600. Totalt er det ca. åtte millioner kroner som avregnes på urfremføringer nå.

37 millioner til utbetaling

Totalt blir det utbetalt rundt 37 millioner kroner i desemberavregningen. Oversikt over beløp og hva som har blitt avregnet blir tilgjengelig på TONOs webtjenester for medlemmer når avregningen er utbetalt. Se også .