Er dine verk fremført «live» i USA?

Har du eller andre fremført dine verk på konsert i USA i 2015? Nå kan du søke ASCAP om vederlag. Vær oppmerksom på kort frist: 10. mai.

 / 29/04/2016 /
Har du eller andre fremført dine verk på konsert i USA i 2015? Nå kan du søke ASCAP om vederlag. Vær oppmerksom på kort frist: 10. mai.

Kan du dokumentere at du eller andre har fremført dine verk på konserter i USA i 2015 kan du nå søke TONOs søsterorganisasjon ASCAP om vederlag. Ordningen kalles Ascap OnStage, og tiden for å søke er nå, men fristen er altså allerede 10. Mai.

Om utfyllingen av skjemaet
For å kunne ha muligheten til å få betalt for dette fra Ascap må du laste ned dette skjemaet til din maskin, fylle det ut og returnere det til wenche.gjestvang@tono.no, som vil ta dette videre med Ascap. Bruk én rad i skjemaet for hvert fremførte verk. Har flere av dine verk blitt fremført på samme konsert lager du en rad for hvert verk, hvor du angir verks-id og tittel. Minst ett av de tre feltene for verksidentifikasjon må fylles ut for hvert rapporterte verk, og i følgende prioriterte ordning: ISWC, ASCAP Work ID eller verksnummer hos TONO. CAE-nummer er det samme som IPI-nummer, noe du finner ved å legge deg inn på TONOs webtjenester. Ta gjerne kontakt med Medlemsservice på medlem@tono.no eller 22 05 72 80 for å få vite ISWC eller verksnummer i TONO.

Ascap opererer med tre kategorier av søknader:

Dette omfatter de 300 største turneene og konsertstedene, eksempelvis Hollywood Bowl (Los Angeles) og ”Radio City Music Hall (New York)

For dette skal man inkludere dato for opptredenen, hvem som fremførte verket/verkene, konsertstedet, verksliste og en pdf-kopi av konsertens program. Du trenger kun å levere en søknad per fremføring så lenge eventuelle medkomponister er oppført og registrert som rettighetshaver i det enkelte verket. Så lenge verket er korrekt registrert med riktige opphavspersoner i verket hos TONO, kommer alle til å få betalt for verket.  Det er for øvrig ikke obligatorisk å føre opp spilletid, men det er klokt å ta det med, slik at du har mest mulig grundig dokumentasjon.

Når det gjelder konsertopptredener på konsertsteder Ascap lisensierer, men som ikke omfattes av pkt 1 og 2 over, må du forholde deg til det følgende: Du kan kun søke for 2015, og må leveres til TONO senest 10. Mai 2016. Opptredener som fant sted i 2016 skal lages i separate filer slik at de kan bli benyttet i 2017. Fullfør OnStage Claim-malen, og fyll ut alle nødvendige felter som er listet under. Mangler noe av denne informasjonen i din søknad, kan søknaden avvises og føre til at du ikke får noe betalt for den innrapporterte opptredenen eller eventuelt forsinket behandling. Alle krav fra dine samarbeidspartnere (f.eks. med-opphavere i dine verk) må inkluderes i en enkelt fil, Ascap aksepterer ikke individuelle filer for hver med-opphaver.

Her er en liste over de ”Required fields”, som du MÅ fylle ut: 

Last ned dette skjemaet til din egen maskin, fyll det ut og mail deretter det ferdige utfylte eksemplaret til wenche.gjestvang@tono.no innen utløpet av 10.mai.