OnStage2016_620x352

Er dine verk fremført «live» i USA?

Har du eller andre fremført dine verk på konsert i USA i 2015? Nå kan du søke ASCAP om vederlag. Vær oppmerksom på kort frist: 10. mai.

Kan du dokumentere at du eller andre har fremført dine verk på konserter i USA i 2015 kan du nå søke TONOs søsterorganisasjon ASCAP om vederlag. Ordningen kalles Ascap OnStage, og tiden for å søke er nå, men fristen er altså allerede 10. Mai.

Om utfyllingen av skjemaet
For å kunne ha muligheten til å få betalt for dette fra Ascap må du laste ned dette skjemaet til din maskin, fylle det ut og returnere det til wenche.gjestvang@tono.no, som vil ta dette videre med Ascap. Bruk én rad i skjemaet for hvert fremførte verk. Har flere av dine verk blitt fremført på samme konsert lager du en rad for hvert verk, hvor du angir verks-id og tittel. Minst ett av de tre feltene for verksidentifikasjon må fylles ut for hvert rapporterte verk, og i følgende prioriterte ordning: ISWC, ASCAP Work ID eller verksnummer hos TONO. CAE-nummer er det samme som IPI-nummer, noe du finner ved å legge deg inn på TONOs webtjenester. Ta gjerne kontakt med Medlemsservice på medlem@tono.no eller 22 05 72 80 for å få vite ISWC eller verksnummer i TONO.

Ascap opererer med tre kategorier av søknader:

 • Live Pop Performances – Top 300 Tours and Venues –

Dette omfatter de 300 største turneene og konsertstedene, eksempelvis Hollywood Bowl (Los Angeles) og ”Radio City Music Hall (New York)

 • Symphonic, Recital, and Educational Performances (”Kunstmusikk”)  

For dette skal man inkludere dato for opptredenen, hvem som fremførte verket/verkene, konsertstedet, verksliste og en pdf-kopi av konsertens program. Du trenger kun å levere en søknad per fremføring så lenge eventuelle medkomponister er oppført og registrert som rettighetshaver i det enkelte verket. Så lenge verket er korrekt registrert med riktige opphavspersoner i verket hos TONO, kommer alle til å få betalt for verket.  Det er for øvrig ikke obligatorisk å føre opp spilletid, men det er klokt å ta det med, slik at du har mest mulig grundig dokumentasjon.

 • Live Pop Performances OnStage

Når det gjelder konsertopptredener på konsertsteder Ascap lisensierer, men som ikke omfattes av pkt 1 og 2 over, må du forholde deg til det følgende: Du kan kun søke for 2015, og må leveres til TONO senest 10. Mai 2016. Opptredener som fant sted i 2016 skal lages i separate filer slik at de kan bli benyttet i 2017. Fullfør OnStage Claim-malen, og fyll ut alle nødvendige felter som er listet under. Mangler noe av denne informasjonen i din søknad, kan søknaden avvises og føre til at du ikke får noe betalt for den innrapporterte opptredenen eller eventuelt forsinket behandling. Alle krav fra dine samarbeidspartnere (f.eks. med-opphavere i dine verk) må inkluderes i en enkelt fil, Ascap aksepterer ikke individuelle filer for hver med-opphaver.

Her er en liste over de ”Required fields”, som du MÅ fylle ut: 

 • Affiliate Name
 • Affiliate CAE/IPI Number
 • Performing Artist
 • Venue Name
 • Venue Address
 • Venue City
 • Venue State
 • Venue Zip Code
 • Performance Type
 • Performance Date (Må føres i amerikanske datoformat: måned/dag/år) – gjør du dette feil, vil søknaden bli returnert for korreksjon
 • Performance Duration
 • Society Work ID – Du kan ikke få noen utbetaling uten et tilknyttet verksnummer, så pass på å få med dette.
 • ISWC – registrerte verk får ingen utbetaling uten at du oppgir ISWC-kode i din søknad.
  ·  Work Title  – Tittelen på verket må matche nøyaktig med det som er oppført i TONOs registre, så pass også på her å dobbeltsjekke at du oppgir presis informasjon

Last ned dette skjemaet til din egen maskin, fyll det ut og mail deretter det ferdige utfylte eksemplaret til wenche.gjestvang@tono.no innen utløpet av 10.mai.