Edvard-trofe 2021

Disse er nominert til EDVARD-prisen 2021

TONO har delt ut EDVARD-prisen siden 1998 til komponister og sangtekstforfattere som har utmerket seg med å skape musikkverk av særskilt høy kunstnerisk kvalitet.

Selv om TONO arbeider med å forvalte de økonomiske sidene av opphavsretten til sine 34 000 medlemmer (opphavere og musikkforlag), og ca. 3 millioner av deres kolleger fra resten av verden, er EDVARD-prisen viktig for selskapet:

– Gjennom mer enn tjue år har EDVARD-prisen etablert seg som en av landets tunge musikkpriser. De nominerte er alle utmerkede representanter for TONOs medlemsmasse, og vi håper at nominasjonene bidrar til økt oppmerksomhet om nyskrevet norsk musikk, sier Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO.

Vinnerne i de fem kategoriene vil bli kunngjort til ulike tider utover høsten.

Fem kategorier

Prisen består av et trofé og et diplom, begge utformet av kunstner og komponistkollega Magne Furuholmen samt et beløp på kr 50 000. Siden den første utdelingen for året 1998 har det blitt delt ut mer enn 100 priser i ulike kategorier.

Blant tidligere vinnere er Maja Ratkje,Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid, Chirag Rashmikant Patel, Egil Monn-Iversen, Fay Wildhagen, Nils Henrik Asheim, Erik Bye, Susanne Sundfør, Ørjan Matre, Lars Vaular, Marit Larsen, Susanna Wallumrød og Sigrid Raabe. Se full oversikt her: https://www.tono.no/om-tono/priser-og-stipender/edvardprisen-tonos-formidlerpris/

Nominerte til EDVARD-prisen 2021

EDVARD-prisen deles ut til opphavere som er medlem i TONO. I de tilfeller der musikken er utgitt under et band- eller artistnavn, står dette i parentes bak de nominertes navn.

POPULÆR

 • Iselin Børve Toft, Mathilde Saunes-Skarsgaard og Njål Paulsberg (Evigheten) – Heten
 • Mimmi Tamba (MIMMI) – Semper Eadem
 • Jørn Henrik Sværen, Kristoffer Rygg, Ole Alexander Halstensgård og Tore Ylvisaker (Ulver) – Flowers of Evil

TEKST

 • Daniel Yalew Steinset og Fredrik Øverlie (Tøyen Holding) – Tøyen Holding 2
 • Eirik Havnes – Livet av Havnes
 • Ole Paus – Så nær, så nær

UTFORDRER

 • Kim Åge Furuhaug (Super Heavy Metal) – Gong Splash Midi Midi
 • Mugisho Nhonzi og Willy Nhonzi (Willy x Mugisho) – Leve
 • Tine Surel Lange – Ritual for Changing Times

ÅPEN KLASSE

 • Christer Espevoll og David Husvik (Azusa) – Loop of Yesterdays (Album)
 • Lasse Marhaug – Samlede verker 2020
 • Stephan Meidell og Øyvind Hegg-Lunde (Strings & Timpani) – Voice & Strings & Timpani

SAMTID

 • Agnes Ida Pettersen – Å vere i livet
 • Jan Martin Smørdal – Choosing to sing
 • Mariam Gviniashvili – Perihelion

Juryen består av både opphavere og musikkforleggere: Torgny Amdam (NOPA, juryleder), Samsaya Sharma (NOPA), Peter Edwards (Norsk Komponistforening), Kristin Norderval (Norsk Komponistforening), Sten Ove Toft (uavhengig), Ole Børud (uavhengig), Oda Svendsby (Musikkforleggerne) og Thomas Wettergren (Musikkforleggerne).

Om EDVARD-prisen

EDVARD-prisen er oppkalt etter Edvard Grieg, og er en pris TONO har delt ut årlig siden 1998. Prisen tildeles opphavere som har skapt musikkverk og tekster til musikk av høy kunstnerisk kvalitet. TONO ønsker med prisen å øke oppmerksomheten om norske komponister og tekstforfattere, og å øke nordmenns forståelse for, og kjennskap til, nyskrevet norsk musikk.

Prisvinnerens musikk eller tekst må være urfremført eller utgitt foregående år, men det legges også vekt på opphavspersonens øvrige produksjon. Prisen består av kr 50 000,-, samt et trofe og en diplom utformet av Magne Furuholmen.Les mer om EDVARD-prisen, og se liste over alle tidligere vinnere her: https://www.tono.no/om-tono/priser-og-stipender/edvardprisen-tonos-formidlerpris/

Om TONO

TONO eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og forvalter på deres vegne de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har 34 000 medlemmer, men arbeider også for omtrent tre millioner opphavere og musikkforlag fra resten av verden. TONOs samfunnsrolle er todelt gjennom på den ene siden å samle og forenkle lisensiering av beskyttet musikk og på den andre å gi musikkskapere et økonomisk grunnlag for å kunne skape nye musikkverk. TONO omsatte i 2019 for kr 771 millioner.

For mer informasjon:

Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, willy.martinsen@tono.no, mob. 909 65 254