Ditt musikkforlag kan få Kopinor-penger

Organisasjonen Musikkforleggerne mottar vederlag for kopiering av trykte norske musikkverk fra Kopinor. Disse midlene skal deles ut til norske musikkforlag, og fristen for å søke er 21. juni kl. 11.

 / 14/06/2019 /
Organisasjonen Musikkforleggerne mottar vederlag for kopiering av trykte norske musikkverk fra Kopinor. Disse midlene skal deles ut til norske musikkforlag, og fristen for å søke er 21. juni kl. 11.

Organisasjonen Musikkforleggerne er medlem i Kopinor, og har ansvaret for forvaltning og fordeling av vederlag for kopiering av trykte norske musikkverk fra Kopinor.

Kollektiv forvaltning

Vederlag fra kopiering er hovedsakelig kollektive vederlag. Det finnes kun statistisk materiale som gir opprinnelsesland for utgivelse og opphaver, men ikke hvilket verk som er kopiert. Et utvalg evaluerte ordningen i 2018, og årsmøtet i Musikkforleggerne godkjente ny modell for fordeling i mai 2019, som det du kan se nedenfor er et resultat av. Informasjon, skjemaer og søknad finner du her: https://www.musikkforleggerne.no/kopinorvederlag/

Hvem kan motta vederlag?

Norskregistrerte musikkforlag som er hjemmehørende i Norge kan motta vederlag.  Fordelingen deles opp i to grupper:

  1. Antall Utgivelser og Omsetning (80%)
    Fordelingen baserer seg på selvangivelse av omsetning (vektes 70%) og antall utgivelser (vektes 30%) av trykte og digitale noter/sangtekster, pluss omsetning av tredjemannslisenser siste året for følgende områder:

Musikkforlaget må derfor fylle ut vedlagt skjema, «Skjema for innrapportering av verk», for å kunne motta vederlag basert på dette.

 

  1. Norsk Hovedavregning fra TONO/NCB

Fordelingen baserer seg på Norsk Hovedavregning TONO/NCB, inkl. fremføring/mekanisk fra co-forlagte og subforlagte norske verk i Norge. Norsk Hovedavregning fra TONO/NCB innhentes etter fullmakt fra musikkforlag.

Musikkforlaget må derfor fylle ut denne for å kunne motta vederlag basert på dette. Flere forlag har sendt inn en slik fullmakt tidligere, men da dette er en ny fordeling ønsker Musikkforleggerne at en slik fullmakt sendes inn på nytt.

Musikkforleggerne er avhengig av fullmakter og rapporter for å kunne fordele vederlag, og dersom dette ikke sendes inn vil de ikke kunne fordele vederlag til deres musikkforlag.

Overgangsordning

Da foreslåtte modell gir en forskyvning i forhold til tidligere ordning, foreslår styret en overgangsordning slik at musikkforlag kan tilpasse sin virksomhet i henhold til denne: For de musikkforlag som kommer negativt ut av ordningen kontra fordelingsmodell i 2017, kompenseres disse med 100% det første året, 50% det neste året, og 25% et tredje og siste år, begrenset til de midlene som er tilgjengelig til formålet. Midlene tas fra akkumulerte eldre Kopinorvederlag. Musikkforlag må selv søke om kompensasjon.

Nedre sum for å kunne motta vederlag er kr. 250.

Medlemskap i Musikkforleggerne er ingen betingelse for å kunne søke. All informasjon behandles konfidensielt innad i Musikkforleggerne.

Frist for å sende inn fullmakt og skjema for innrapportering av verk er 21. juni, kl. 11.

Fullmakt og skjema finner du her. https://www.musikkforleggerne.no/kopinorvederlag/

For spørsmål, kontakt Musikkforleggerne på Tlf: 95 13 48 00. E-post: cathrine@musikkforleggerne.no