EDVARD-pris til Eivind Buene

(Oslo,15. September 2015) Komponist Eivind Buene er vinner av den prestisjetunge EDVARD-prisen 2015 i kategorien Samtid for verket ”Blue Mountain”.

 / 15/09/2015 /

Komponist Eivind Buene er vinner av den prestisjetunge EDVARD-prisen 2015 i kategorien Samtid for verket  ”Blue Mountain”.

EDVARD-prisen er en pris som har vært delt ut av norske komponister, tekstforfattere og musikkforlag gjennom organisasjonen TONO siden 1998. Prisen i kategorien Samtid vil deles ut den 15. September ca. kl. 2000 på ULTIMA-festivalen som arrangeres i Oslo. Her vil Buenes verk fremføres av Kammerorkesteret i Universitetets Aula. Prisen vil deles ut av fjorårets vinner i samme kategori, Magnar Åm.

– Musikk er drøm, minne og virkelighet samtidig. Det å få Edvard-prisen er stas, en deilig anerkjennelse fra musikk-Norge, sier prisvinner Eivind Buene.

Juryens begrunnelse:
“Siden han som ung mann med største selvfølge inntok sin plass i norsk samtidsmusikk, har Eivind Buene imponert med en sjelden skriveførhet og stilsikkerhet. Dette gjør ham i stand til å ta store kunstneriske sjanser i sine prosjekter, og lande på beina. Fra sin ikke-klassiske bakgrunn har han også beholdt en leken holdning til hva som er lov og ikke lov innenfor musikalske sjangere.

 Til alt overmål har komponisten også klart å etablere seg som forfatter. Og i verket «Blue Mountain» får han en sjelden anledning til å vise seg fra begge sider, da han står bak både tekst og musikk. Disse to elementene er tenkt som ett konsept, skreddersydd til hverandre i en form som nesten bare kunne tenkes ut i ett og samme hode. Dette er det som gjør verket til noe helt unikt.

 Dialogen mellom de to skuespillerne er diskret og hverdagslig, men kommer skritt for skritt nærmere på lytteren.  Vi blir sittende som tilskuere til en konsert i konserten, hvor orkesterets nærvær på scenen også blir en dobbelt virkelighet. Sitatene av Gustav Mahler og andre klassiske komponister faller naturlig inn i en orkestersats som ikke er overspilt, men holdt i en nesten skisseaktig tone. Et sterkt stykke som sier noe om musikkens kraft til å bære med seg minner.”
EDVARD-prisen
EDVARD-prisen, oppkalt etter Edvard Grieg, er en pris TONO har delt ut årlig siden 1998, og som tildeles opphavsmenn og -kvinner som har skapt musikkverk og tekster til musikk av høy kunstnerisk kvalitet. Med prisen ønsker TONO å øke oppmerksomheten rundt norske komponister og tekstforfattere, og å øke nordmenns forståelse for og kjennskap til nyskrevet norsk musikk. Prisvinnerens musikk eller tekst må være urfremført eller utgitt foregående år. Det legges også vekt på opphavspersonens øvrige produksjon.

EDVARD-juryen 2014 bestod av komponistene Nils Henrik Asheim (juryleder), Arvid Wam Solvang, Marte Heggelund, Rita Engedalen, Terese Birkeland Ulvo, samt musikkforlegger Jan Stefan Bengtsson.
For oversikt over alle vinnere av EDVARD-prisen siden 1998, besøk denne siden:
http://www.tono.no/om-tono/priser-og-stipender/edvardprisen-tonos-formidlerpris/

For mer informasjon:
Janne Sievers, kommunikasjonsrådgiver i TONO, mob. 95760286, e-post: janne.sievers@tono.no

Om TONO:
TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag.  TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge, og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag mer enn. 26 000 norske komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Gjennom gjensidige representasjonsavtaler med tilsvarende selskaper i andre land forvalter TONO i praksis hele verdensrepertoaret.  Som non-profit foretak overføres TONOs resultat videre til rettighetshaverne i fremførte verker. TONO legger dermed til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som TONOs medlemmer gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk. For mer info, besøk www.tono.no.