Edvard-pris til Johan Sara jr

Johan Sara jr mottok TONOs Edvard-pris under Ultimafestivalen fredag 9. september. Sara fikk prisen for albumet Transmission – Rievdadus i åpen klasse.

 / 09/09/2011 /

Pirrer nysgjerrigheten

− Fra første sekund pirrer Johan Sara jr nysgjerrigheten vår, sa prisutdeler Ragnar Bjerkreim, TONOs styreleder, på Riksscenen. Johan Sara jr har tatt utgangspunkt i sine samiske røtter, lyden av vidda, joik, reinsdyr, hunder og vann danner instrumentariet i musikken.

Inspirasjon til å stå på videre

– Å få Edvard-prisen betyr veldig mye. Det er fantastisk at musikken jeg holder på med får en sånn oppmerksomhet! Jeg håper og tror at dette vil føre til noen ringvirkninger. En sånn oppbacking er en inspirasjon til å stå på videre. Dette viser at jeg er på riktig vei, sier prisvinner Johan Sara jr. Sara fikk prisen etter konserten Nachspielspektakel, et mestermøte mellom legendariske nomadesangere.

TONOs Edvard-pris består av Bruno Oldanis unike trofé, diplom og kr 50.000.

Juryens begrunnelse

Årets jury har bestått av Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, Tore Hansen, Dag Krogsvold, Ingrid Kindem, Lars Petter Hagen og Synne Skouen (juryleder).

Edvard-prisen

Edvard-prisen, oppkalt etter Edvard Grieg, er en pris TONO tildeler opphavsmenn og -kvinner for fremragende musikkverk. Prisen gis til opphavsmenn og -kvinner som har skapt musikkverk og tekster til musikk av høy kunstnerisk kvalitet.

Med prisen ønsker TONO å øke oppmerksomheten rundt norske komponister og tekstforfattere og øke folks forståelse og kjennskap til nyskrevet norsk musikk. Prisvinnerens musikk eller tekst må være urfremført eller utgitt foregående år. Det legges også vekt på opphavsmannens øvrige produksjon.

TONO er komponistenes, tekstforfatternes og musikkforleggernes organisasjon.

Mediehenvendelser:

Johan Sara jrMobil: 97 76 83 83

Ingrid Kindemjurymedlem Edvard-prisenmobil: 99 53 16 30

Jan Richard Kjelstrupkommunikasjonssjef TONOmobil: 99 24 86 87