Edvard-pris til Ketil Hvoslef

Ketil Hvoslef mottok TONOs Edvard-pris under Festspillene i Bergen søndag 29. mai. Hvoslef fikk prisen i klassen for samtidsmusikk for verket Octopus Rex.

 / 30/05/2011 /

− Verket er fullt av overraskelser. Best som du tror du har fattet poenget og formen, skjer det noe nytt, noe uforutsigbart. Komponisten tar i bruk hele det finstemte uttrykksregistret som en samlet cellogruppe kan oppvise, fra den lille, knapt hørbare detaljen, opp mot det store, samstemte lerretet, leste prisutdeler Per Boye Hansen fra juryens begrunnelse. Boye Hansen er direktør for Festspillene i Bergen.

− Man er selvfølgelig veldig takknemlig og glad for en slik pris! Det er spesielt hyggelig å få en pris som er knyttet til Griegs navn, sier Ketil Hvoslef i en kommentar.

Hvoslef mottok Edvard-prisen under konserten Norske mesterverk i Logen i Bergen. Konserten ble tatt opp av NRK radio.

Edvard-prisen består av Bruno Oldanis unike trofé, diplom og kr. 50.000.

Juryens begrunnelse

Octopus Rex

Årets jury har bestått av Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, Tore Hansen, Dag Krogsvold, Ingrid Kindem, Lars Petter Hagen og Synne Skouen (juryleder).

Edvard-prisen, oppkalt etter Edvard Grieg, er en pris TONO tildeler opphavsmenn og -kvinner for fremragende musikkverk. Prisen gis til opphavsmenn og -kvinner som har skapt musikkverk og tekster til musikk av høy kunstnerisk kvalitet.

Med prisen ønsker TONO å øke oppmerksomheten rundt norske komponister og tekstforfattere og øke folks forståelse og kjennskap til nyskrevet norsk musikk. Prisvinnerens musikk eller tekst må være urfremført eller utgitt foregående år. Det legges også vekt på opphavsmannens øvrige produksjon.

TONO er komponistenes, tekstforfatternes og musikkforleggernes organisasjon.

Mediehenvendelser

Ketil Hvoslefkomponisttlf: 55 90 16 65

Synne Skouenjuryleder Edvard-prisenmobil: 91 30 08 96

Jan Richard Kjelstrupkommunikasjonssjef TONOmobil: 99 24 86 87