Ruth-WIlhelmine-3-pris
 © Kristian Dugstad

EDVARD-pris til Ruth Wilhelmine Meyer

Ruth Wilhelmine Meyer er tildelt TONOs EDVARD-pris i kategorien Utfordrer 2019 for albumet «Klangbiotoper» med tilhørende release-konsert.

– Tusen, tusen takk. Denne prisen er en ekstrem oppmuntring og gir enorm energi til å tenke nytt videre. «Klangbiotoper» er ikke-prangende musikk, der jeg har søkt innover på jakt etter et stillferdig språk. Det er det mest sårbare og nakne jeg har laget. Derfor er det spesielt overraskende og gledelig å få prisen for dette prosjektet.

Det sa Ruth Wilhelmine Meyer da hun mottok prisen i etterkant av sin konsert «Haugebonden» på Riksscenen under Ultima 2019.

Tusen, tusen takk. Denne prisen er en ekstrem oppmuntring og gir enorm energi til å tenke nytt videre. «Klangbiotoper» er ikke-prangende musikk, der jeg har søkt innover på jakt etter et stillferdig språk. Det er det mest sårbare og nakne jeg har laget. Derfor er det spesielt overraskende og gledelig å få prisen for dette prosjektet, sa Ruth Wilhelmine Meyer da hun mottok prisen i etterkant av sin konsert på Riksscenen under Ultima 2019.

« Det er samtidsmusikk, verdensmusikk og jazz, men først og fremst er det unik, utfordrende og sterk musikk» fra EDVARD-juryens begrunnelse. Foto: Kristian Dugstad

EDVARD-prisen deles ut årlig av TONO i fem kategorier til komponister og sangtekstforfattere som har skapt musikkverk av særlig høy kvalitet det foregående år. Det er en høyt kvalifisert fagjury som utpeker vinnerne, som mottar kr 50 000 samt et trofé og et diplom, begge utformet av kunstner Magne Furuholmen.

Juryens begrunnelse:

«Med en kompromissløs tilnærming til utvidet stemmebruk retter Ruth Wilhelmine Meyer oppmerksomheten mot originale og krevende temaer, uten å støte bort lytterne. Vi trekkes inn i verket og musikken på en intim og kjærlig måte. Det er sjelden man kan si at «dette har jeg ikke hørt før», men det kan man her. De klanglige biotopene hører vi i referansene til naturen. Man møter dyrelyder og naturens sang og klang. Denne EDVARD-kategoriens tittel – Utfordrer – er selve overskriften i det Meyer gjør. Hun utfordrer oss til å lytte og å tenke annerledes. «Klangbiotoper» er sjangeroverskridende og unikt. Det er samtidsmusikk, verdensmusikk og jazz, men først og fremst er det unik, utfordrende og sterk musikk.»

Pris i mer enn 20 år

TONO har delt ut EDVARD-prisen siden 1998:

– Det er en sentral del av TONOs arbeid å synliggjøre at musikk har verdi, og at musikkskaping er et viktig arbeid. Med EDVARD-prisen løfter vi frem noe av den flotteste musikken som ble skapt det foregående året, og ønsker med det å hedre ikke bare enkeltopphavere men også å skape oppmerksomhet omkring det viktige arbeidet komponister, sangtekstforfattere og låtskrivere gjør, sier kommunikasjonssjef i TONO, Willy Martinsen.

Ruth Wilhelmine  Meyer var nominert til prisen sammen med Biru Baby for albumet «Ancient Call» og Knut Olaf Sunde for konserten «Himdalen».

Juryen for EDVARD-prisen 2019 består av Torgny Amdam (NOPA), Kate Havnevik (NOPA), Peter Edwards (NKF), Kristin Norderval (NKF), Ellen Brekken (Uavhengig), Ole Børud (uavhengig), Jan Stefan Bengtsson (Musikkforleggerne) og juryleder Stine Lieng (Musikkforleggerne)

Om EDVARD-prisen

EDVARD-prisen er oppkalt etter Edvard Grieg, og er en pris TONO har delt ut årlig siden 1998. Prisen tildeles opphavere som har skapt musikkverk og tekster til musikk av høy kunstnerisk kvalitet. TONO ønsker med prisen å øke oppmerksomheten rundt norske komponister og tekstforfattere, og å øke nordmenns forståelse for, og kjennskap til, nyskrevet norsk musikk. Prisvinnerens musikk eller tekst må være urfremført eller utgitt foregående år, men det legges også vekt på opphavspersonens øvrige produksjon. Prisen består av kr 50 000,-, samt et trofe og en diplom utformet av Magne Furuholmen.

Foto: Kristian Dugstad