Edvard-prisen til Klaus Sandvik

Klaus Sandvik mottok Edvard-prisen under Grønland Kammermusikkfestivals avslutningskonsert søndag 5. desember. Sandvik fikk prisen i klassen for samtidsmusikk for verket Prime Preparation.

 / 05/12/2010 /

Klaus Sandviks verk, , er komponert som en inngang til Pergolesis .

− Denne musikken ”skal et sted”