EDVARD til Sverre Indris Joner

Fredag mottok Sverre Indris Joner EDVARD-prisen for verket ‘Tanghost’ i kategorien Musikk til annen kunstart.

 / 04/11/2005 /

Prisen på 40.000 kroner samt trofé og diplom ble overrakt av Ingrid Kindem i forbindelse med Oslo World Music Festival.Prisen ble overrakt Joner før han inntok scenen med sitt band Electrocutango.

Joner får prisen for musikken til ‘Tanghost’, som er en scenisk forestilling bygget på Henrik Ibsens tekst Gjengangere. Forestillingen er regissert av Per Olav Sørensen og koreografert av Pablo Veron.

Juryens uttalelse om vinnerverket: ‘Musikken er i denne forestillingen et bærende element og en viktig dramaturgisk partner til tekst, bevegelse og scenografi. Det musikalske utgangspunktet er en klassisk selskapsdans med folkelig opprinnelse – for de fleste komponister en ganske trang ramme. Men komponisten klarer å variere formen på en sånn måte at den stadig utdyper følelsesinnholdet, stadig belyser stoffet på nye måter og stadig utvikler seg interessant som musikk. Og dermed fornyes også den opprinnelige sjanger. Komponisten viser imponerende håndverk og stor kunstnerisk forståelse for stykkets innhold. Gjennom sin medvirkning gir han et viktig bidrag til å forløse en dristig idé.’

Sverre Indris Joner, født i Oslo, er en svært allsidig komponist og pianist.  Han er medlem av de tre gruppene Descarga, Tango for 3 og Electrocutango. Han har studert musikk ved universitetene i Oslo og Havanna, Cuba.

De øvrige nominerete i denne kategorien var Helge Lien/Rolf Erik Nystrøm for musikken til TV-dokumentaren ‘Prøysen’ og Magnus Beite for musikken til kortfilmen ‘Pappa’. EDVARD-prisen,oppkalt etter Edvard Grieg, er en pris TONO tildeler opphavsmenn og -kvinner for fremragende musikkverk, og i løpet av høsten vil TONO til sammen dele ut 5 EDVARD-priser i forskjellige kategorier. Tidligere i år fikk Jorun Marie Kvernberg  pris for sitt verk ‘Då kom du’ i kategorien Tradisjonsmusikk. Spørsmål vedrørende EDVARD kan rettes til: Dir.tlf: 22057203