EDVARD til The National Bank og Berstad

Opphavsmennene bak gruppen The National Bank og Ragnhild Berstad ble tildelt hver sin EDVARD-pris i kategoriene populærmusikk og samtidsmusikk.

 / 01/12/2005 /

Torsdag delte TONO ut EDVARD-prisen i kategoriene populærmusikk og samtidsmusikk.

Opphavsmennene Martin Hagfors, Lars og Martin Horntveth ble tildelt EDVARD for verket ‘Tolerate’.Om verket sier juryen:’Tolerate er resultatet av et samarbeid mellom flere sentrale opphavsmenn i norsk populærmusikk. Teksten har en alvorlig og sårbar undertone. Melodiføringen i verset er uforutsigbar, refrenget er iørefallende og melankolsk. Låten vokser for hver gjennomhøring og evner å ta lytteren med på en reise der tekst og melodi utfyller og underbygger hverandre. Arrangementet er dynamisk, med mange raffinerte detaljer. Måten de har benyttet elektronikk i kombinasjon med akustiske instrumenter gir låten en klar og særpreget signatur. Tolerate er en personlig, vakker og moderne pop-låt med internasjonal slagkraft.’ De øvrige nominerte i denne kategorien var Ivar Chr. Johansen og Anders Løvlie for verket ‘Dødsøt’ og David Chelsom Vogt for verket ‘Ballad of an old man’. Ragnhild Berstad vant EDVARD for sitt verk ‘Recludo’.Om verket sier juryen:’Eit verk med store, organiske intensitetsbylgjer, sett saman av fortetting/fortynning av rytmisk aktivitet, fargeskifting, instrumentering, og med mikrotonale melodi- og samklangslinjer. God spenning/jamvekt mellom solistar og plenum, ulike plasseringar i rommet, mikrofonboren lyd og akustisk lyd. Eit personleg, heilstøypt og rikt fassettert verk, med ei sterk, underliggande dramatisk kraft. Nøye avstemt bilde- og lyslegging tydeleggjer stykket ytterlegare.’

De øvrige nominerte i samtidsmusikk var Eivind Buene for verket ‘Assymmetrical music’ og Henrik Hellstenius for verket ‘Ombra della sera’.   Utdelingen ble holdt i TONOs lokaler torsdag 1. desember.

Tidligere i høst har TONO delt ut pris i kategoriene tradisjonsmusikk og musikk til annen kunstart. Disse ble tildelt henholdsvis Jorun Marie Kvernberg og Sverre Indris Joner.Den femte og siste prisen skal deles ut i kategorien Kirkemusikk. De nominerte er ennå ikke offentligjort. Følg med.

EDVARD-prisen er en pris TONO deler ut til sine medlemmer. Prisen tilfaller opphavsmannen til fremragende verk som er urfremført i foregående kalenderår. Hver pris er på 40.000 kroner, samt et eksemplar av EDVARD-trofeet, designet av Bruno Oldani. TONO håper med denne prisen å bidra til å øke oppmerksomheten rundt nyskrevet norsk musikk og tekst, samt å sette fokus på TONOs virksomhet. Spørsmål vedrørende EDVARD kan rettes til: Dir.tlf: 22057203